Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w województwie podlaskim

W oddziałach celnych czeka 15 etatów. Kandydaci chętni do pełnienia służby mogą składać dokumenty do 10 lipca 2019 roku.

 

Kryteria naboru

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Służby Celno-Skarbowej, powinny spełniać podstawowe kryteria: posiadać obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Poza tym powinny korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać nieposzlakowaną opinię.

 

“Ponadto, na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie była ich współpracownikiem. Od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami” – informuje Radosław Hancewicz, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

 

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów:

  • weryfikacja formalna złożonych dokumentów,
  • test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym Służby Celno-Skarbowej, członkostwa RP w UE, aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze,
  • test sprawności fizycznej,
  • test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby.

 

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której dokonywana jest ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby, a także sprawdzenie w ewidencjach i innych rejestrach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym oraz postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Zakres zadań na stanowiskach, na które prowadzony jest nabór obejmuje m.in. obsługę zgłoszeń celnych, kontrolę celną podróżnych, towarów i środków przewozowych, obsługę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu, prowadzenie kontroli celno-skarbowych, wszczynanie oraz prowadzenie postępowań o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

 

Na osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego, czeka 15 etatów w oddziałach celnych w podlegających Podlaskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Białymstoku:

  • Kuźnicy
  • Bobrownikach i Połowcach
  • Referacie Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Suwałkach
  • Referacie Dochodzeniowo-Śledczym w Łomży

 

Szczegółowe informacjami dot. prowadzonego naboru, dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Oferty pracy i służby w KAS.

 

 

 

Red. M.L.

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Udostępnij ten wpis:

  • gansa.pl – agencja interaktywna – strony internetowe
  • Lider

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o