Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży najwyżej notowaną uczelnią niepubliczną w Polsce północno-wschodniej

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży to uczelnia z ponad 20-letnią tradycją. Utworzona została w 1996 roku. Obecnie kształci się w niej 1100 studentów, w tym blisko 60 obcokrajowców. Są to studenci z Białorusi, Litwy, Ukrainy, i Gruzji.

 

Placówka jest najwyżej notowaną uczelnią niepubliczną w Polsce północno-wschodniej. Z opublikowanego rankingu Perspektyw 2019 polskich uczelni wynika, że WSA na ok. 300 uczelni niepublicznych zajęła 35 miejsce w kraju, awansując o 9 miejsc w porównaniu do roku 2018.

Wśród najwyżej notowanych uczelni niepublicznych dominują uczelnie z wielkich aglomeracji. Tylko 4 uczelnie sklasyfikowane w rankingu funkcjonują w miastach do 60 tyś mieszkańców – wśród nich znajduje się WSA w Łomży.

 

Ranking Uczelni Niepublicznych 2019

 

 

Nowy rok, nowe wyzwania, ale jedno niezmienne – najwyższa jakość kształcenia

Studia na tej największej w regionie uczelni rolniczej rozpocznie ponad 1100 studentów. Mogą kształcić się w szerokim wachlarzu specjalności i umiejętności, nie tylko związanych z rolnictwem. Wśród nich jest ponad 300. żaków, którzy zaczną naukę na pierwszym roku.

 

WSA reaguje na potrzeby rynku. Oferuje 28 kierunków i specjalności praktycznych.  Wśród nich: bezpieczeństwo wewnętrzne, budownictwo, towaroznawstwo, pielęgniarstwo i pedagogika. Wszystkie kierunki doskonale przygotowują żaków do zawodów, które pozwalają im bardzo szybko znaleźć bardzo dobrze płatną pracę.

 

“To potwierdza, że jesteśmy wysoko oceniani, oraz cieszymy się dużym zaufaniem na regionalnym rynku” – podkreśla prof. Roman Engler, rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży proponuje także dwa nowe kierunki: „Ekonomia” oraz „Logistyka i inżynieria transportu”. To unikatowe w skali Łomży specjalności, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku.

 

“To rynek stwarza zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie” – podkreśla dr inż. Ireneusz Żuchowski, prorektor ds. rozwoju i promocji Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Ostatnie badania pokazują, że w województwie podlaskim brakuje analityków, doradców finansowych czy też logistyków. Podczas trzyletnich studiów studenci ekonomii będą mogli szkolić się w dwóch specjalnościach: „rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych” oraz „rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami” – dodaje prorektor.

Uczelnia planuje przeprowadzać jak najwięcej zajęć w formie praktycznej.

 

Będą one prowadzone w firmach z regionu, gdyż studenci szkoły, to przede wszystkim mieszkańcy województwa podlaskiego. Praktyka będzie także atutem zajęć na kierunku logistyka i inżynieria transportu. Zajęcia będą organizowane w we współpracujących z Wyższą Szkołą Agrobiznesu firmach i instytucjach.

 

“Będą to zajęcia dualne, czyli duża część zajęć poza budynkiem szkoły. Trudno pokazać pewne zagadnienia na symulatorach. Lepiej pokazać to w rzeczywistości. I od drugiego roku już wdrażać studentów do pracy. Bowiem chcemy tak ich przygotować, by po ukończeniu studiów mogli z automaty pójść do pracy” – tłumaczy dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, prorektor ds. dydaktyki Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

 

W trakcie 3,5-letnich studiów słuchacze kierunku logistyki i inżynierii transportu będą mogli także wyjechać na zagraniczne praktyki, by poznać także zasady pracy w państwach Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Agrobiznesu współpracuje z firmami m.in. z Francji, Niemiec, Portugalii i Grecji. Jest to o tyle ważne, że dzisiaj większość firm nie ogranicza się jedynie do transportu lokalnego, ale szuka kontrahentów w całej Europie. I poznanie zasad obowiązujących w Unii pozwoli być jeszcze lepiej przygotowanym do pracy.

 

 

 

 

Jak najwięcej praktyki!

 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu znana jest z upraktyczniania kształcenia studentów. Ci nie siedzą w murach uczelni i nie wkuwają formułek, ale na polu, budowie czy poligonie zdobywają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Stąd wizyty m.in. w Warszawie, gdzie znajduje się jedyny w Polsce symulator procesu produkcji pasz rolnych. Bądź na poligonie Grom Group w Czerwonym Borze.

 

“Naszym konikiem jest umożliwianie studentom zdobywanie dodatkowych kwalifikacji” – tłumaczy dr inż. Andrzej Borusiewicz, prorektor ds. dydaktyki. “Staramy się by student w trakcie programu nauczania, który i tak musi zrealizować, mógł uzyskać szereg różnych certyfikatów. Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne może uzyskać np. certyfikat kwalifikowanego pracownika ochrony bądź detektywa. Inne kierunki dają studentom możliwość uzyskania innych kwalifikacji. A co najważniejsze: te szkolenia są całkowicie bezpłatne dla studenta” – dodaje prorektor.

 

Student też musi zarobić

 

Jednym z ważniejszych etapów kształcenia są zagraniczne praktyki studentów. Co roku kilkudziesięciu żaków wyjeżdża za granicę. Grecja, Korsyka, Portugalia, Litwa, Anglia, Norwegia, Niemcy – to tylko niektóre z kierunków podróży. Podróży, które z jednej strony pozwalają zobaczyć „kawałek świata”, a z drugiej zarobić spore pieniądze.

 

“Część z tych wyjazdów odbywa się w ramach programu Erasmus i Erasmus +” – informuje dr inż. Ireneusz Żuchowski, prorektor ds. rozwoju i promocji. Co godne podkreślenia z wyjazdów szkoleniowych w ramach tych programów mogą także korzystać nasi pracownicy naukowi, dzięki czemu stale podnoszą swoje umiejętności, a wiedzę zdobytą podczas tych wyjazdów przekazują później studentom” – dodaje prorektor.

 

Nadążyć za postępem

 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu od dawna współpracuje z największymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi Polski północno-wschodniej przy wdrażaniu nowych technologii. Dzięki ścisłym kontaktom z uczelniami z Białorusi (Gorki i Mińsk), Ukrainy (Żytomierz i Kijów) oraz Teksasu w Stanach Zjednoczonych studenci i pracownicy naukowi mogą wyjeżdżać na szkolenia i konferencje naukowe.

 

Mamy obrane kierunki, z którymi współpracujemy od lat i to chcemy jeszcze poszerzyć. Rozmawiamy ze stroną wschodnią  o możliwości nadawania podwójnych dyplomów, co jest bardzo ważne i atrakcyjne dla strony białoruskiej i ukraińskiej. Jest to także możliwość zdobycia przez naszych studentów dodatkowych, praktycznych kwalifikacji‘ – przyznaje dr inż. Borusiewicz.

 

Uczelnia planuje rozpocząć również działalność polegającą na pomocy księgowo-finansowej, prawnej, a także ubezpieczeniowej. W planach uczelni są również bieżące działania związane z praktyczną pomocą rolnikom, które związane są z otwierającą się możliwością bezpośredniej sprzedaży produktów wyprodukowanych w gospodarstwie.

 

Wprowadzenie tej możliwości jest bardzo ważne, gdyż podobne rozwiązania od wielu lat praktykuje się w innych krajach – tłumaczy dr inż. Żuchowski. Jest to o tyle dobre, że obecnie jest ogromna świadomość i moda wśród mieszkańców miast, iż to, co zostało wytworzone na wsi jest dużo zdrowsze. I zainteresowanie to widać przy wszelkiego typu okazjach, ale musimy pamiętać, że rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty tylko w niewielkiej odległości od gospodarstwa. I tutaj ważny jest marketing, szczególnie w Internecie. By zachęcić człowieka jadącego np. z Warszawy przez Łomżę na Mazury do zjechania z trasy i odwiedzenia gospodarstwa w miejscowości X i nabycia produktów. Ale żeby tak się stało to ten człowiek musi wiedzieć o tym gospodarstwie. I tutaj będziemy starali się pomóc rolnikom i zaproponujemy szkolenia z zakresu internetowego marketingu” – kończy prorektor.

 

 

 

Nagroda dla studentów Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wicepremier Jarosław Gowin zwiększył Fundusz Stypendialny dla studentów WSA do sumy 2 014 000 zł na rok 2019. O docenieniu znaczenia WSA w regionie świadczy fakt, że wszystkie pozostałe 9 uczelni niepublicznych w województwie podlaskim otrzymało łącznie ok. 4,5 mln. zł na fundusz stypendialny. Przyznana WSA kwota na fundusz stypendialny pozwoli na zwiększenie dotychczasowej pomocy stypendialnej studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Uczelnia będzie więc mogła kontynuować pomoc studentom studiów stacjonarnych będących w trudnej sytuacji materialnej w pokryciu kosztów nauki, wyżywienia oraz zakwaterowania. Zwiększeniu ulegną również stypendia naukowe corocznie przyznawane przez Rektora WSA.

 

 

 

 

Oficjalna inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Agrobiznesu odbędzie się 12 października 2019 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

Uczelnia mieści się w Łomży przy ul. Studenckiej 19, tel. 86 216 94 97.

 

 

 

Red. Monika Lenczewska

Fot. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Artykuł sponsorowany przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży

Udostępnij ten wpis:

  • gansa.pl – agencja interaktywna – strony internetowe
  • Lider

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o