Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w ramach konkursu, czyli V edycja „Olimpiady Aktywności Wiejskiej”

Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w ramach konkursu, czyli V edycja „Olimpiady Aktywności Wiejskiej”

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a dokładniej Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim zaprasza do udziału w V edycji „Olimpiady Aktywności Wiejskiej.” Zgłoszenia są przyjmowane do 09.09.2019 r.  

 

Celem konkursowej rywalizacji jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

 

Konkurs jest skierowany do podmiotów mających siedzibę na terenie województwa podlaskiego i osób fizycznych działających lub zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego, w szczególności:

– Liderów środowisk lokalnych,

– Grup nieformalnych,

– Stowarzyszeń/fundacji,

– Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP),

– Sołectw.

 

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie od 03.06.2019 r. do 09.09.2019 r.

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej i w miarę możliwości również w wersji elektronicznej na poniższy adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl

Z dopiskiem: Konkurs „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”

 

Kategorie i konkurencje

 

W konkursie inicjatywy, a właściwie ich twórcy będą rywalizować w 3 kategoriach uzależnionych od zasięgu. Podzielone zostaną na:

 

– działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy;

– działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy;

– działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa.

 

Mieszkańcy obszarów wiejskich mogą zgłaszać projekty w ramach 6 konkurencji:

 

-kultywowanie tradycji i obyczajów (np. kuchnia regionalna, kultywowanie tradycji i obyczajów, rękodzielnictwo),

-aktywność kulturalno-sportowa (np. działania muzyczno-teatralne i literacko-plastyczne, grafika, fotografia, film, promocja aktywności i sportu, edukacja zdrowotna),

-integracja społeczna i pokoleniowa (np. wspieranie niepełnosprawnych, aktywizacja osób starszych, kultywowanie wielokulturowości),

-budowa i poprawa wizerunku wsi (np. akcja promocyjna, inicjatywa na rzecz rozwoju turystyki, remont, modernizacja),

-ochrona środowiska i ekologia (np. agro- i ekoturystyka, ochrona pomników przyrody, odnawialne źródła energii),

-współpraca (np. powołanie stowarzyszenia lub fundacji, uruchomienie inicjatyw gospodarczych, edukacja mieszkańców wsi).

 

Wyniki i nagrody

 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do 31.12.2019 r. Wysokość nagród pieniężnych przewidzianych w tegorocznej edycji wynosi łącznie 35 tys. zł.

 

Więcej informacji na stronie: ksow.pl

 

 

Red. G.O.

Fot. Podlaskie24.pl

KSOW

Udostępnij ten wpis:

  • gansa.pl – agencja interaktywna – strony internetowe
  • Lider

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o