Podlaska KAS odzyskała ponad 300 tys. zł należnego podatku

Na stratę ponad 300 tysięcy złotych naraziła Skarb Państwa jedna z podlaskich spółek działających w branży pożyczkowej. Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku, w wyniku kontroli firmy oferującej tzw. „chwilówki”, ujawnili finansowe nieprawidłowości i doprowadzili do wpłaty pełnej kwoty podatkowych zaległości wraz z należnymi odsetkami.

 

Pracownicy KAS z Białegostoku w oparciu o szczegółowe analizy wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wszczęli kontrolę celno-skarbową w jednej z podlaskich spółek udzielających pożyczek gotówkowych na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim.

Podlaska KAS odzyskała ponad 300 tys. zł należnego podatku

 

W toku przeprowadzonych czynności kontrolujący ustalili, że firma, poprzez celową zmianę niektórych zapisów umów o udzielanie pożyczek gotówkowych zawieranych z klientami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, zaniżyła swój przychód. Tym samym zaniżyła należny podatek CIT za 2016 rok.

Spółka nie zakwestionowała ustaleń kontrolujących z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku składając korektę deklaracji podatkowej za 2016 rok, i wpłaciła zaległy podatek CIT wraz z odsetkami w łącznej kwocie ponad 300 tysięcy złotych.

Red. M.L.

Fot. Pixabay / KAS w Białymstoku

Krajowa Administracja Skarbowa

Udostępnij ten wpis:

  • Lider
  • gansa.pl – agencja interaktywna – strony internetowe

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o