Kłótnia o gospodynie wiejskie

Są ważne poprawki do ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Te zmiany wywołały spory a nawet kłótnie o gospodynie wiejskie nie tylko w sejmiku województwa śląskiego.

Sejmowa komisja rolnictwa opowiedziała się za 36 poprawkami Senatu do ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach, tryb ich zakładania oraz organizację na terenie kraju.Przeciwko nowym przepisom protestują środowiska związane z PSL.

Zdaniem przeciwników nowej ustawy nakłada ona na koła nowe liczne i uciążliwe obowiązki formalne i sprawozdawcze, w tym wobec urzędów skarbowych, co pociągnie za sobą koszty. W sejmiku śląskim podczas wtorkowej, ostatniej sesji  bieżącej kadencji, uchwalenie ustawy o kołach gospodyń radni uznali za „atak na tę organizację, dążący do jej podzielenia za ofertę 3 tys. zł”; napisali też, m.in. o „niekonstytucyjności wprowadzanych zmian” czy „próbie upaństwowienia” kół.

Radni i działacze PSL przekonywali też, że w nowe prawo będzie prowadziło do podziału na wsiach, ponieważ jeżeli w danej wsi działa więcej niż jedno koło, zapewnione ustawą środki dostanie tylko organizacja, która pierwsza się zgłosi.

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich przeszła przez Sejm głosami wszystkich klubów.
Koło gospodyń wiejskich ma być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

Ustawa zakłada, że koło może założyć 10 osób. Koła mogą prowadzić działalność m.in. społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich; wspierać przedsiębiorczość kobiet; rozwijać kulturę ludową. Ponadto ustawa daje osobowość prawną kołom, co pozwoli im korzystać z różnego rodzaju form wsparcia w postaci środków, np. unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.

Żeby dane koło gospodyń wiejskich działało na podstawie nowej ustawy musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który będzie prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

W praktyce będzie odbywać się w ten sposób, że komitet założycielski danego KGW musi złożyć wniosek wraz ze statutem koła do biura powiatowego ARiMR. Koło uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania do rejestru. Co ważne, obecnie działające koła gospodyń wiejskich w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy będą miały prawo pierwszeństwa przy wpisaniu do  Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w ARiMR, przed kołami, które dopiero co miałyby zostać utworzone.

Koła gospodyń wiejskich to jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują w Polsce. Obecnie jest ok. 21 tys. kół powstałych w ramach kółek rolniczych oraz kilka tysięcy działających jako zespoły ludowe i stowarzyszenia. Według resortu rolnictwa organizacje te skupiają ponad milion osób.

Jak powiedział naszemu portalowi Mariusz Dawidziuk z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego liczba kół w woj.podlaskim nie jest znana dokładnie. Koła do tej pory do prawda zgłaszały swoje istnienie w Wojewódzkim Związku Rolników, Kółek i Organizacji  Rolniczych, ale tylko jednorazowo i trudno było oficjalnie zweryfikować które rzeczywiście działają. Na podstawie aktywności i zgłaszania się do konkursów wojewódzkich urzędnicy szacują ich liczbę na ok.37.

Nowa ustawa, która zakłada dotacje do 3 tysięcy złotych dla kół po ich rejestracji może sprawić, że zrzeszone i aktywnie działające gospodynie i gospodarzy ( bo i panowie działają w tych organizacjach) będzie można wreszcie dokładnie policzyć.

Przyjęta 8 listopada br. przez parlament ustawa trafiła do podpisu prezydenta. Ma ona wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Małgorzata Kotarska-Ołdakowska

 

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy