Budżet woj.podlaskiego na 2020 rok


Budżet woj.podlaskiego na 2020 rok

-,, Budżet jest ostrożny, stabilny i prorozwojowy. To nic nadzwyczajnego, że angażujemy swoje środki, zwłaszcza że kończy się perspektywa unijna” – podkreślił marszałek Artur Kosicki.

Rekordowe środki na inwestycje

W przyszłorocznym budżecie przeznaczone zostanie rekordowe prawie 40 mln zł na remonty dróg wojewódzkich.

Jest to wzrost o 31 mln, czyli o 344% w porównaniu z rokiem 2019.

Planowane wydatki na inwestycje własne realizowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich to ponad 151 mln zł – to także największe w historii województwa środki przeznaczone na ten cel.

Ochotnicze Straże Pożarne również otrzymają wsparcie w wysokości 2,2 mln zł – ta kwota wzrosła o 200 tys. porównując do poprzedniego budżetu.

13 konkursów o wartości 152 mln zł

Zarząd Województwa Podlaskiego zaplanował na przyszły rok dofinansowania o łącznej wartości 152 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.  Fundusze Europejskie przeznaczone zostaną m.in. na wsparcie przedsiębiorców – 29 mln zł, zwiększanie aktywności zawodowej – 31 mln zł, strategie niskoemisyjne – 32 mln zł.

Kultura i promocja kluczowe dla rozwoju województwa

Wszystkie jednostki kultury podlegające samorządowi województwa otrzymały większe wsparcie niż w latach ubiegłych. Bardzo istotną kwestią będzie niedawno podpisana umowa z Ministerstwem  Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która gwarantuje Muzeum Podlaskiemu 1 mln zł rocznie, co w połączeniu z 8 mln z budżetu daje 9 mln zł na działalność.

Rozpocznie się także modernizacja Teatru Dramatycznego w Białymstoku. W 2020 roku na ten cel przeznaczono 4 mln zł, ale w następnych latach środki będą sukcesywnie zwiększane.


Największym beneficjentem jest Opera i Filharmonia Podlaska, której budżet opiewać będzie na 17,5 mln zł (o 1,5 mln zł więcej niż w 2019 roku).

W przyszłorocznym planie finansowym dużą rolę odgrywać będzie również promocja naszego regionu. Zorganizowane zostaną dwa duże wydarzenia promujące Podlaskie – światowa wystawa Expo 2020 w Dubaju i kolejna edycja bardzo dobrze przyjętego przez mieszkańców oraz turystów i cieszącego się ogromną oglądalnością koncertu Disco pod Gwiazdami.

Kontynuowana będzie współpraca z  klubami oraz zawodnikami sportowymi. Województwo Podlaskie nadal wspierać będzie m.in. Ślepsk Malow Suwałki, pięściarza Kamila Szeremetę czy Piotra Marchela.

Ochrona zdrowia i więcej środków na edukację

W 2020 roku na inwestycje w ochronie zdrowia będzie przeznaczonych 19 mln zł z budżetu województwa, a 20 mln zł będzie pochodzić z funduszy unijnych w ramach RPO. Inwestycje będą też wspierane z programów transgranizcnych. Kontynuowana będzie realizacja Brest Cancer Unit, czyli Centrum diagnostyki i leczenia nowotworów u kobiet. Takie ośrodki mają jedynie Dolnośląskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie. W 2020 roku zakończone zostaną kluczowe inwestycje, w tym m.in. modernizacja budynku neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku czy utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej oraz centralnej sterylizatorni w Białostockim Centrum Onkologii. Ponadto, BCO będzie realizować pilotaż onkologiczny.

Zwiększone zostaną także wydatki na edukację – 26,4 mln zł (wzrost o 1,7 mln zł (7%) w porównaniu z rokiem 2019).

Geodezja, rolnictwo i społeczeństwo

Szczegóły dotyczące tych punktów nowego budżetu przedstawiła Wiesława Burnos, członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Na remont budynku UMWP przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku przeznaczonych zostanie 6,4 mln zł w budżecie na 2020 rok. – Jest to budynek zabytkowy. Lada moment podpiszemy umowę z wykonawcą tej inwestycji – podkreśliła marszałek Burnos.

Zarząd Województwa Podlaskiego przy współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim otrzyma dotację  z budżetu państwa w kwocie 2,1 mln zł, która w 2020 r. będzie przeznaczona na realizację „Założeń do projektów scalenia gruntów”.

Zrealizowane zostaną nowe zadania, które nie były wspierane w poprzednich kadencjach zarządu:

  • 500 tys. zł na rozwój Kół Gospodyń Wiejskich
  • 100 tys. zł na rozwój pszczelarstwa
  • 500 tys. zł na dziedzictwo narodowe – m.in. stałą współpracę z grupami rekonstrukcyjnym

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano także więcej środków na: Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – 600 tys. zł (wzrost o 100 000 zł (16%) w porównaniu z rokiem 2019) i Zakład Aktywności Zawodowej (wsparcie osób z niepełnosprawnością) – ponad 1 mln zł (wzrost o 391 743 zł (39,03%) w porównaniu z rokiem 2019)

Pojawi się też Wojewódzki Budżet Obywatelski. Na ten cel przekazane zostanie 1 mln zł.

Red. OKO

Fot. Podlaskie24.pl/Wrota Podlasia

Na podst. Wrót Podlasia

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy