Łomża ma budżet na ten rok

 

,,W budżecie na 2019 roku zapewnione są większe środki na funkcjonowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. – Ma to związek z planowanym wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów  dla dzieci i młodzieży – przypomina prezydent Mariusz Chrzanowski.

,,Decyzję od kiedy będą one obowiązywały podejmą radni. Docelowo, po przekształceniu MPK w spółkę prawa handlowego, darmowe przejazdy mogą zostać wprowadzone dla wszystkich mieszkańców.”– informuje prezydent Łomży

Dochody z tytułu subwencji na zadania oświatowe wyniosą 94,1 mln zł i będą stanowiły 71,37% pokrycia wydatków oświatowych, a z tytułu dotacji „przedszkolnej” osiągną 2,7 mln zł.

Planowany budżet wydatków majątkowych na 2019 rok  to:

-inwestycje drogowe  (34,41% planowanych ogółem wydatków majątkowych),

-kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (33,14%).

-inwestycje w oświacie (16,01%),

,,W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania kontynuowane oraz zadania, na które mamy już informację, że otrzymają dofinansowanie” – informuje Mariusz Chrzanowski dodając, że ,,udział środków zewnętrznych wynosi 35,08 % ogółu wydatków majątkowych, czyli ponad 17,3  mln zł. Kolejnymi źródłami finansowania są:  kredyt w kwocie 10 mln zł oraz dochody własne w wysokości 22,1 mln zł.”

Planowany poziom długu na koniec 2019 roku wynosi 40,15% planowanych dochodów ogółem w 2019 r.,

a w kolejnych latach począwszy już od 2019 roku, magistrat planuje spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2031r.

Najkosztowniejszymi przyszłorocznymi inwestycjami są:

  • przebudowa zabytkowej hali targowej na halę kultury wraz z jej wyposażeniem (10,3 mln zł),
  • budowa ulicy Kolejowej (6 mln zł)
  • przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej (6 mln zł).
  • Wśród największych zadań do realizacji przewidziano również:
  • budowę centrum przesiadkowo- komunikacyjnego (4,6 mln zł),
  • przebudowę ul. Niemcewicza (3,2 mln zł);
  • sportową infrastrukturę przyszkolną (4,1mln.zł),
  • rewitalizację parku Jana Pawła (2,5 mln zł).
  • W ramach wydatków niewygasających będą realizowane m.in. ul. Szmaragdowa i drogi na os. Wschód.

Red. OKO/www.lomza.pl

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy