Rekordowa liczba projektów środowiskowych PGE w 2022 r.

Rekordowa liczba projektów środowiskowych PGE w 2022 r.

Już 28 000 specjalnych platform do gniazdowania bocianów zostało zamontowanych przez PGE ponad liniami energetycznymi. Tylko w 2022 roku powstało 787 nowych miejsc do zakładania gniazd przez te ptaki. To – obok współpracy z parkami narodowymi i akcji nasadzeń 67 500 drzew – jedno z wielu działań Grupy PGE na rzecz ochrony przyrody i bioróżnorodności zrealizowanych w ubiegłym roku.

 

Program ochrony bociana białego realizowany jest przez energetyków z PGE już od ponad 30 lat. Poza tworzeniem nowych miejsc, w których te ptaki mogą zakładać gniazda i wychowywać potomstwo, Grupa PGE pomaga również ornitologom w monitorowaniu tras przelotu poprzez obrączkowanie młodych bocianów. Tylko w 2022 roku zaobrączkowano 866 młodych osobników w 330 gniazdach. Wspólnie wyposażono także 10 bocianów w urządzenia GPS dla pozyskania aktualnych lokalizacji i tras ich migracji.

 

PGE współpracuje również ze stowarzyszeniami i fundacjami, których celem jest ochrona ptaków. Jedną z takich organizacji jest Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, które wspiera działania związane z odnowieniem gatunku sokoła wędrownego w Polsce. W 2022 roku z gniazd obecnych na 4 kominach w lokalizacjach Grupy PGE wyfrunęło 14 młodych sokołów: 3 w Dolnej Odrze, 4 w Bełchatowie, 3 w Toruniu oraz 4 w Gdyni.

 

„PGE dba o środowisko nie tylko zmieniając polską energetykę w zero i niskoemisyjną, ale też wspierając instytucje i organizacje w ich działaniach na rzecz ochrony przyrody. W 2022 roku zrealizowaliśmy rekordową liczbę – ponad 50 projektów pro środowiskowych” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

67 500 drzew w 2022 roku

 

Flagowym, autorskim projektem środowiskowym PGE jest prowadzony od ponad 23 lat program „Lasy Pełne Energii”. Jego celem jest m.in. poprawa jakości powietrza i odbudowa drzewostanu w polskich lasach. Program zakłada również współpracę z partnerami działającymi na rzecz ochrony przyrody i ekologii. W 2022 roku zasadzono 67,5 tysiąca drzew w 19 lokalizacjach na terenie 11 województw. W nasadzeniach wzięło udział 1500 uczestników – wolontariuszy PGE oraz chętnych z zaprzyjaźnionych organizacji.

 

Współpraca z parkami narodowymi

 

W 2022 roku Grupa PGE zrealizowała ponad 50 różnorodnych projektów we współpracy z sześcioma parkami narodowymi, w tym między innymi: 22 projekty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów oraz 4 projekty naukowo-badawcze. Przy wsparciu Grupy zrewitalizowane zostały 4 ścieżki edukacyjne w parkach narodowych oraz zainstalowano trzy instalacje fotowoltaiczne – dwie w Biebrzańskim Parku Narodowym i jedną w Świętokrzyskim Parku Narodowym.

 

Dzięki wsparciu Grupy PGE, Kampinoski Park Narodowy zakupił dziesięć fotopułapek, które rejestrują nagrania video i fotografie zwierząt w dzikich zakątkach puszczy. Zakup pozwolił m.in. zbadać liczebność wybranych gatunków ssaków, ich wiek, płeć i kondycję. Wybrane nagrania są na bieżąco udostępniane na portalach społecznościowych parku oraz Grupy PGE.

 

Biebrzański Park Narodowy wspólnie z PGE realizował w 2022 roku działania w myśl hasła „Różnorodność biologiczna wokół nas”. W ten sposób podkreślono ogromną rolę obszarów wodno-błotnych dla przyrody i człowieka.

 

PGE wsparła również projekt monitoringu ptaków lęgowych ekosystemów nieleśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego, który polegał na trzykrotnym liczeniu ptaków w okresie lęgowym, w sumie na 50 transektach. Metoda pozwala uchwycić trendy w liczebności ptaków lęgowych oraz porównanie ich z analogicznymi zmianami zachodzącymi w skali całego kraju i regionu. PGE sfinansowała również budowę sztucznej platformy gniazdowej dla bociana czarnego w Biebrzańskim Parku Narodowym.

 

W Świętokrzyskim Parku Narodowym zrealizowano 3 projekty edukacyjno-kulturowe, w tym m.in. warsztaty i plener fotograficzny dla pasjonatów fotografii z całej Polski, w tym pracowników PGE zaangażowanych w projekt. Efektem czterodniowego spotkania jest zbiór zdjęć flory i fauny parku, który będzie wykorzystywany w projektach edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 

Park zorganizował również dwa konkursy, w których nagrody ufundowała Fundacja PGE. Konkurs „Rodzinne Fotostory w Świętokrzyskim Parku Narodowym” skierowany był do turystów odwiedzających Park, a konkurs „Dodajemy energii ptakom na zimę” do uczniów szkół podstawowych.

 

W Roztoczańskim Parku Narodowym ze wsparciem PGE zrealizowano wiosną projekt badawczy pn. „Sowy Roztoczańskich lasów, rozłogów i wsi”. Prace terenowe skupiały się na pozyskaniu informacji na temat stanu zachowania rzadkich gatunków sów bytujących w Roztoczańskim Parku Narodowym oraz sów krajobrazu rolniczego.

 

PGE wsparła także gruntowną modernizację ścieżki edukacyjnej Roztoczańskiego Parku Narodowego na Piaseczną Górę.

 

W 2022 roku od sierpnia do października na Roztoczu realizowany był również realizowany projekt wolontariacki „Razem dla przyrody Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza”. Wolontariusze PGE wykonywali zadania z zakresu ochrony lokalnej flory i fauny oraz wspierali pracowników parku w realizacji projektu badawczego dotyczącego populacji sów na Roztoczu.

 

„Z energią łączymy pokolenia” to projekt Wigierskiego Parku Narodowego współfinansowany ze środków Fundacji PGE. Niemal 1000 uczestników wzięło udział w blisko 40 spotkaniach zachęcających do obcowania z przyrodą.

 

Kluczowym obszarem współpracy PGE ze Słowińskim Parkiem Narodowym była międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ochrona ekosystemów wodnych a ich udostępnianie”, która odbyła się we wrześniu 2022 roku.

 

PGE partnerem Ligi Ochrony Przyrody

 

W realizowanych projektach PGE kładzie nacisk na zaangażowanie pracowników grupy. Biorą oni udział m.in. w organizacji projektów środowiskowych i akcjach sadzenia drzew. Jedną z nich zorganizowano we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie Zwoleń na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z udziałem wolontariuszy PGE, młodzieży szkolnej oraz członków LOP.

 

Ponadto w październiku 2022 roku na PGE Narodowym odbyła się organizowana wspólnie z LOP konferencja popularnonaukowa pt. „Ochrona ptaków na terenach zurbanizowanych”, poświęcona m.in. dobrym praktykom w ochronie ptaków oraz wpływowi farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych na ptaki oraz przyrodę.

 

Link do filmu w serwisie YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=DneRIzavUXc&feature=youtu.be

Red. OKO

Fot. 1. Fot. P. Stachyra/ Włochatka 2. Fot. Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne/ Koniki polskie 3. Fot. M.Szajowski/ Łosie w Kampinoskim Parku Narodowym

PGE/PAP Regiony

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy