Białystok dostaje pieniądze z budżetu państwa

W budżecie miasta Białystok na 2020 rok środki z budżetu państwa o charakterze dotacji, lub podobnym, znajdują się w ponad 60 różnych pozycjach, wyniosły łącznie 543 mln zł; najwięcej oczywiście 500+, ponad 309 mln zł, ale nie tylko – przekonywał  na konferencji prasowej Tomasz Madras wicewojewoda z Prawa i Sprawiedliwości.

Inne duże dotacje i programy to, m. in.: Program „Za Życiem”, Program Dobry Start (9,6 mln zł), „Posiłek w szkole i w domu” (4,3 mln zł), program „Maluch+” świadczenia rodzinne, dofinansowanie wyposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach podst. (342 tys. zł), dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (187 tys. zł).

Niezależnie od dotacji, znaczną część budżetu stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 505 mln zł (na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu).

– Trzeba pamiętać, że znaczną cześć budżetu Białegostoku, tak, jak każdego samorządu, stanowią subwencje i dotacje rządowe. Największym programem jest słynne „500+”, które w Białymstoku wyniosło ponad 300 mln zł, ale też mniejsze programy i dotacje: Program „Za Życiem”, Program Dobry Start (9,6 mln zł), „Posiłek w szkole i w domu” (4,3 mln zł), program „Maluch+” świadczenia rodzinne, dofinansowanie wyposażenia pracowni przedmiotowych w szkołach podst. (342 tys. zł), dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (187 tys. zł) – mówił podczas konferencji prasowej wicewojewoda Tomasz Madras.

Dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosły 39,5 mln zł. Zostały wykorzystane na dofinansowanie projektów inwestycyjnych PO Polska Wschodnia, którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju: budowy Węzła Porosły oraz Rozwoju Infrastruktury Transportu Miejskiego. W tym ostatnim projekcie środki zostały wydane na dofinansowanie dwóch ulic: drogi do Hryniewicz (ul. F. Filipowicza) i ul. Klepackiej (dane na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta, Zarządzenie Prezydenta Miasta z 30.03.2021 r. nr 212/21):

  • RFIL: 36 666 081 zł na dofinansowanie budowy Węzła Porosły
  • RFIL: ul. Klepacka – 1 050 950 zł (w ramach inwestycji wieloletniej Rozwój Infrastruktury Transportu Miejskiego współfinansowanej głównie z PO PW)
  • RFIL: droga do Hryniewicz (ul. F. Filipowicza), skrzyżowanie z ul. K. Ciołkowskiego – 1 746 869 zł (jw., w ramach inwestycji wieloletniej Rozwój Infrastruktury Transportu Miejskiego współfinansowanej głównie z PO PW)

Wszystkie te inwestycje powstawały dzięki dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Umowa na projekt Rozwój Infrastruktury Transportu Miejskiego została podpisana w dniu 27.06.2017 r. (całkowita wartość projektu wyniosła 172 328 657,07 zł, a dofinansowanie z UE 124 829 995,21 zł). Projekt „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy (droga krajowa wylotowa z Białegostoku – dojazd do S8)”, czyli budowa węzła Porosły, miał wartość 318 727 849,06 zł i dofinansowanie z UE 252 847 439,09 zł, umowa została podpisana 9.08 2018 r. (źródło danych liczbowych: https://mapadotacji.gov.pl).

– Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych samorząd miasta Białystok otrzymał 39,5 mln zł. Środki te mogły być przeznaczone na różne inwestycje. Trafiły, jako dofinansowanie, na budowę trzech obiektów: węzła Porosły (główna cześć, 36,7 mln zł), ul. Klepackiej (1 mln zł) oraz ul. Filipowicza (znanej do 2019 roku jako droga do Hryniewicz). Wszystkie te drogi były budowane w ramach wieloletnich projektów inwestycyjnych finansowanych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Można powiedzieć, że Białystok najpierw uzyskał znaczne środki, łącznie ok. 370 mln zł, na realizację tych projektów, a teraz, dzięki programowi RFIL, skorzystał z dodatkowej dotacji na pomoc w dokończeniu tych inwestycji. Te prawie 40 mln zł odciążyły budżet naszego miasta – mówił podczas konferencji prasowej wicewojewoda Tomasz Madras.

W 2020 roku Białystok otrzymał dotację na budowę Sali gimnastycznej XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku przy ul. Grottgera 9 w wysokości 3 800 000 zł. Środki zostały podzielone na dwie transze: 300 tys. w 2020 roku i 3,5 mln zł w 2021 roku. Obecnie budowa jest już zaawansowania i niedługo uczniowie będą mogli korzystać z sali.

Od 2018 roku Białystok zaczął korzystać z rządowego programu „Maluch+”, z którego można finansować budowę i bieżące funkcjonowanie żłobków (zarówno publicznych, jak i prywatnych). Dzięki dotacjom z programu udało się wybudować dwa żłobki:

  • Maluch Plus 2018: 3 417 219 zł na budowę Żłobka Miejskiego 8 przy ul. Oriona, 192 nowe miejsca
  • Maluch Plus 2020: 3 800 000 zł na budowę filii Żłobka Miejskiego nr 3 przy ul I. Mościckiego (róg ul. Kluka), 152 nowe miejsca

Maluch Plus: środki na funkcjonowanie utworzonych żłobków (wydatki bieżące): 2019: 345 tys. zł, 2020: 311 tys. zł, 2021: 330 tys. zł.

Fundusz Dopłat banku BGK (rządowy program wsparcia budownictwa komunalnego), na budowę 186 mieszkań komunalnych na Osiedlu Bema: 32 mln zł. Jest to wsparcie bezzwrotne, w celu zwiększenia zasobów mieszkań oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy socjalnej.

– Te wszystkie środki finansowe, a przede wszystkim dotacje na konkretne inwestycje: żłobki, ulice, obiekty szkolne, czy mieszkania komunalne, to realne wsparcie dla samorządu. Jest to celowe działanie rządu Prawa i Sprawiedliwości, który chce zrównoważonego rozwoju kraju, w tym takiego regionu, jak Podlasie. Inwestycje będą służyć białostoczanom, bez względu na to, jakie poglądy polityczne będą mieli w przyszłości rządzący w samorządzie i parlamencie – mówił podczas konferencji prasowej wicewojewoda Tomasz Madras.

Red. OKO

Fot. Biuro Okręgowe PiS

Biuro Okręgowe PiS w Białymstoku

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy