Prezydent Białegostoku powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Białegostoku (26.01) powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego

W jej skład weszło 10 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady Miasta oraz prezydenta Białegostoku.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest to ciało kolegialne o charakterze konsultacyjnym i opiniodawczym. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Do jej zadań należy:

opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta i projektów uchwał dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i realizacji zadań publicznych, w tym standardów ich realizacji,
udzielanie pomocy w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi.

W skład Rady weszło 10 osób: 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 przedstawicieli Rady Miasta Białystok i 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta Białegostoku.


– Serdecznie gratuluję wszystkim nowo powołanym członkom białostockiej rady – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Życzę, aby wasza praca przyniosła wiele satysfakcji i owocnych działań, które przyczynią się do rozwoju naszego miasta i jego mieszkańców.

Lista członków Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

Marta Chomaniuk – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
Urszula Dmochowska – przedstawicielka Prezydenta Miasta Białegostoku, dyrektor Centrum Aktywności Społecznej,
Agnieszka Otapowicz – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
Katarzyna Jamróz – przedstawicielka Rady Miasta Białystok,
Marcin Kruhlej – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
Anna Małgorzata Pawłowska – przedstawicielka Prezydenta Miasta Białegostoku, pełnomocnik prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
Karolina Poczykowska – przedstawicielka organizacji pozarządowych,
Łukasz Prokorym – przedstawiciel Rady Miasta Białystok,
Katarzyna Subieta – przedstawicielka Prezydenta Miasta Białegostoku, pełnomocnik prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami,
Rafał Średziński – przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Nabór kandydatów na członków Rady trwał od 15 października do 15 listopada 2021 r.

Spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych wpłynęło 10 zgłoszeń, z czego jedno odrzucono z przyczyn formalnych. Wyboru członków Rady z listy zakwalifikowanych kandydatów dokonał Prezydent Miasta Białegostoku biorąc pod uwagę doświadczenie kandydata przydatne w pełnieniu funkcji członka Rady oraz potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych.

Red. M.L.

Fot. UM Białystok

Urząd Miejski w Białymstoku

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy