GDDKiA: przygotowujemy kolejne inwestycje do realizacji na Podlasiu

Drogowcy przygotowują kolejne inwestycje drogowe do realizacji w województwie podlaskim

„Budując nowe odcinki dróg, równolegle przygotowujemy następne inwestycje do realizacji. Na Podlasiu to przede wszystkim droga ekspresowa S16, która połączy Via Carpatię (S19) i Via Balticę (S61). W przygotowaniu jest też brakujący odcinek S19 na północ od Białegostoku, pomiędzy Sokółką a Dobrzyniewem” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie białostockiego oddziału GDDKiA.

S16 – wybór korytarza

Jednym z elementów sieci dróg szybkiego ruchu w województwie podlaskim będzie droga ekspresowa S16 Ełk – Knyszyn, łącząca S61 w rejonie Szczuczyna z S19 w rejonie Białegostoku. Biuro projektowe wykonało analizę ruchu, a w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) opracowane zostały trzy warianty trasy dla przebiegu S16 w rejonie istniejącej drogi krajowej nr 65.

Powstał również wariant 4 (alternatywny). Bierze on pod uwagę opinie samorządów oraz trudności napotkane w trakcie prac projektowych, związane m.in. z przejściem przez Biebrzański Park Narodowy oraz kolizję z zabytkiem architektury militarnej - Twierdzą Osowiec. Wariant ten częściowo poprowadzony został po śladzie istniejącej DK8 Raczki - Augustów - Korycin – Knyszyn. Zakłada on przejście doliny Biebrzy w rejonie Sztabina i połączenie z S61 na istniejącym węźle Raczki (fragment obwodnicy Augustowa).

Lokalne społeczności o proponowanych wariantach

W grudniu 2020 r. zakończyły się spotkania informacyjne, które wykazały, że około 90 proc. biorących w nich udział osób, jest przeciwko przebiegowi S16 przez Biebrzański Park Narodowy w rejonie Osowca. Znaczna część uczestników spotkań negatywnie odniosła się również do wariantu alternatywnego wzdłuż istniejącej DK8.

Prace związane z odbiorem dokumentacji na S16 dobiegają końca

„W maju bieżącego roku odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w Białymstoku. Z jego przebiegu oraz zaprezentowanej na nim Wielokryterialnej Analizy Porównawczej wynika, że najkorzystniejszym wariantem jest ten, przebiegający po korytarzu DK8. W trakcie posiedzenia ZOPI (jak również po nim) pojawiły się jednak liczne uwagi i pytania. Ostateczną wersję protokołu ZOPI poznamy w tym miesiącu. Natomiast ostateczna decyzja o wyborze rekomendowanego przez GDDKiA wariantu, zapadnie do końca bieżącego roku, po posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zaplanowane jest na I połowę 2023 r.” – informuje GDDKiA.

Dodatkowy element

„Należy przy tym zwrócić uwagę, że w celu domknięcia korytarza na odcinku Krynice – Knyszyn – Korycin – Raczki (węzeł na S61) konieczne jest jeszcze wybudowanie odcinka Krynice – Knyszyn (DK65) – Korycin (DK8), dla którego 21 grudnia 2015 r. GDDKiA uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Jest ona ostateczna, z datą ważności do 3 lutego 2026 r.” – podkreślają drogowcy.

Brakujący fragment S19

„28 września 2021 r. uzyskaliśmy DŚU na S19 Sokółka – Czarna Białostocka – Wasilków – Dobrzyniewo Duże. Wybrany został wariant 5 przebiegu drogi (po istniejącej DK19), rekomendowany przez GDDKiA. Inwestycja zakłada budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 o długości około 46 km” – informuje GDDKiA.

Odcinek zaczyna się na węźle  Sokółka Północ i dalej biegnie na zachód, w kierunku Białegostoku, wykorzystując - w możliwie największym stopniu – korytarz  istniejącej drogi krajowej nr 19. Ten fragment zaplanowany został tak, aby obejść położone na szlaku miejscowości Sokółka, Geniusze, Straż, Czarna Białostocka i Wasilków. Odcinek kończy się węzłem Dobrzyniewo na połączeniu z realizowanym obecnie odcinkiem S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód.

Na istniejącej obwodnicy Wasilków, pomiędzy węzłami Wasilków a Białystok Północ, zostanie dobudowana druga jezdnia.

Odwołania od DŚU

„Od decyzji środowiskowej dla odcinka Sokółka – Dobrzyniewo, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, zostały złożone odwołania. Sprawa trafiła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i tam jest aktualnie rozpatrywana” – informuje GDDKiA. „W optymistycznym scenariuszu ogłoszenie pierwszych przetargów na wyłonienie wykonawców w systemie Projektuj i buduj planowane jest na rok 2023, a jego realizacja na lata 2025-2027”.

Nowe obwodnice

W województwie podlaskim Rządowy Program Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zakłada wykonanie pięciu inwestycji. Dwie z nich, czyli obwodnice Suchowoli i Sztabina (w ciągu DK8), przeszły z etapu przetargów do etapu realizacji w systemie Projektuj i buduj. Umowy z wykonawcą zostały podpisane odpowiednio 14 i 28 maja 2021 r.

Na początku sierpnia bieżącego roku do Wojewody Podlaskiego trafiły wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dotyczące obu tych obwodnic. Spodziewane uzyskanie decyzji ZRID to I kwartał 2023 r. Planowana realizacja to lata 2023-2025.

Trzy pozostałe obwodnice, które będą realizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic, to obejścia Augustowa, Białobrzeg i Zambrowa. Są one na etapie wstępnych prac przygotowawczych.

Nowy program, nowe zadania

Od ubiegłego roku realizowany jest w całej Polsce Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID).

„W województwie podlaskim, w ramach tego Programu, m.in. doświetlimy przejścia dla pieszych. W czerwcu br. zakończyliśmy doświetlanie kilkunastu przejść przez DK19 w Zabłudowie. Podobne zadanie realizujemy obecnie w miejscowości Przewięź nieopodal Augustowa. W Sztabinie budujemy natomiast chodnik przy DK16” – informują drogowcy.

Wśród przygotowywanych przez GDDKiA na najbliższe lata zadań realizowanych w ramach PBID jest kilka inwestycji:

Przed podpisaniem umowy:

– budowa chodnika na DK66 w m. Stary Laskowiec.

W przetargu obecnie na etapie weryfikacji złożonych przez wykonawców ofert:

Przebudowa skrzyżowania na DK8 w m. Krasne Folwarczne.

Przebudowa skrzyżowania na DK8 w m. Wojtachy.

Doświetlenia przejść dla pieszych w miejscowościach: Bielsk Podlaski, Boćki i Dziadkowice przy DK19.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na przejściach dla pieszych na DK8, DK19 i DK65 w woj. podlaskim.

Poprawa BRD na przejściach dla pieszych na DK63 i DK66 w woj. podlaskim.

W przygotowaniu:

Budowa drogi rowerowej na DK65 w m. Koszarówka.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na DK8 na odcinku Augustów – Białobrzegi.

Doświetlenia przejść dla pieszych na DK19 w m. Andryjanki i Siemiatycze, DK64 w m. Piątnica, Stare Bożejewo, Wizna, Jeżewo Stare oraz na DK65 w m. Kozińce oraz Fasty.

Przebudowa skrzyżowania na DK65 w m. Dobrzyniewo Duże i Knyszyn.

Red. M.L.

Fot. GDDKIA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Białystok

3 1 vote
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy