Ponad 2 mln zł w konkursie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach


Co roku Zarząd Województwa Podlaskiego dotuje prace dotyczące zachowania najcenniejszych zabytków regionu. Nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie takich działań rozpoczyna się w poniedziałek, 24 stycznia i potrwa do 28 lutego.

Zabytek musi być wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego. O pieniądze może się starać każdy, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku. Może je przeznaczyć na szereg prac, m.in. na:

sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;


zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów z budżetu samorządu województwa wynosi 2,2 mln zł.

Red. M.L.

Fot. Podlaskie24.pl

Wrota Podlasia

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy