Białystok chroni płazy

W Białymstoku zakończyła się wiosenna akcja ochrony płazów. Przed zginięciem pod kołami samochodu uratowanych zostało ponad osiemset płazów W tym roku Urząd Miejski zorganizował ją po raz dziesiąty. Akcja polega na ustawianiu wzdłuż dróg, gdzie ruch pojazdów jest duży, barier ochronnych i pułapek uniemożliwiających płazom wyjście na jezdnię. Dzięki tym działaniom w ciągu ostatnich lat udało się uratować […]

Czytaj dalej…

Partnerzy