Uwaga! Szkodniki rzepaku w nalocie

Masowy nalot tych chrząszczy zaobserwowali pracownicy Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów w okolicach Wielkopolski. To oznacza, że za tydzień, dwa szkodniki mogą trafić do województwa podlaskiego. W ciągu kilku godzin do 1 żółtego naczynia przyleciało ponad 40 osobników. Próg szkodliwości dla tego gatunku – 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni.- informuje ZMiSA. […]

Czytaj dalej…

Partnerzy