Dotacje na inwestycje w Jasionówce i Juchnowcu Kościelnym

W gminie Jasionówka powstanie centrum aktywizacji i integracji społecznej, a w gminie Juchnowiec Kościelny – kładka edukacyjna Te dwa projekty z Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska otrzymają 1,3 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych. Tak zdecydował zarząd województwa podlaskiego. Na potrzeby centrum aktywizacji i integracji społecznej w gminie Jasionówka zostanie przebudowany i odnowiony budynek po […]

Czytaj dalej…

Place zabaw, centra aktywności, boiska, świetlice – podlaskie gminy zrealizują inwestycje ważne dla lokalnych społeczności

Zarząd województwa przyznał (30.01.) 3 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na jedenaście projektów, zgłoszonych w ramach Lokalnych Grup Działania. Projekty warte są 4,2 mln zł. Stowarzyszenie Suwalsko – Sejneńska Lokalna Grupa Działania Gmina Bakałarzewo zagospodaruje teren po byłej żwirowni w Bakałarzewie i utworzy tam  skwer, na którym mieszkańcy będą mogli odpoczywać. […]

Czytaj dalej…

Gmina Michałowo. 40 osób będących w trudnej sytuacji otrzyma pomoc

Dotacje na ten cel przyznał zarząd województwa podlaskiego. Gmina Michałowo obejmie opieką osoby niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.   40 osób z niepełnosprawnościami skorzysta z usług asystenckich, natomiast 10 osób niesamodzielnych i wymagających wsparcia – z usług opiekuńczych. Zostanie również zorganizowana wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu. Mogą oni też liczyć na wsparcie psychologiczne. […]

Czytaj dalej…

Partnerzy