Choroszczański akwen miejski zyskał nowy narybek

Choroszczański akwen miejski zyskał nowy narybek. W ten sposób Kominowe Bajoro zostało przygotowane do kolejnego sezonu wędkarskiego Gmina Choroszcz, we współpracy z Kołem Wędkarskim „Amur” z Choroszczy, zakupiła od Polskiego Związku Wędkarskiego 333 kg ryb. głównie karpia i polskiego karasia. Zarybianie akwenu jest standardowym działaniem pielęgnacyjno-gospodarskim, służącym utrzymaniu wody w homeostazie oraz czystości. Wiele gatunków […]

Czytaj dalej…

Partnerzy