Białystok chroni płazy

W Białymstoku zakończyła się wiosenna akcja ochrony płazów. Przed zginięciem pod kołami samochodu uratowanych zostało ponad osiemset płazów W tym roku Urząd Miejski zorganizował ją po raz dziesiąty. Akcja polega na ustawianiu wzdłuż dróg, gdzie ruch pojazdów jest duży, barier ochronnych i pułapek uniemożliwiających płazom wyjście na jezdnię. Dzięki tym działaniom w ciągu ostatnich lat udało się uratować […]

Czytaj dalej…

Płazy w miłosnym uścisku przystąpiły do godów

Wraz z nastaniem cieplejszych dni, z zimowego odrętwienia przebudziły się płazy i niemal od razu przystąpiły do godów Ich rozród i rozwój odbywa się w zbiornikach wodnych, dlatego jeszcze teraz możemy obserwować zjawisko ich masowych wędrówek w poszukiwaniu miejsc godowych. Wędrówki te mogą mieć charakter masowy i krótkotrwały tak jak w przypadku gatunków wczesno-wiosennych (traszki, […]

Czytaj dalej…

W okolicy DK64 i DK65 rozpoczęła się akcja czynnej ochrony płazów

Akcja czynnej ochrony płazów rozpoczęta!   W ostatnim czasie, w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego odbyły się dwa spotkania w sprawie problemu niestosowania się kierowców do ograniczenia prędkości, wjazdu aut ciężarowych, natężenia ruchu szczególnie w okresie weekendów i wakacyjnym, ginących na drodze zwierzętach, w tym głównie gadach i płazach. O tym problemie dyskutowali przedstawiciele Komendy Powiatowej […]

Czytaj dalej…

Partnerzy