Wasilków przeznaczył 87 200 zł na program opieki nad zwierzętami

Te środki przeznaczone zostaną również na działania mające zapobiegać bezdomności zwierząt. W szczególności: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt w Sejnach – „Pensjonat dla Zwierząt Cyganowo”. Ponadto – opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. Chodzi także o odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizację i kastrację zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt i wskazanie […]

Czytaj dalej…

Partnerzy