Nowy oddział w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie

Nowoczesne sale, gabinet lekarski, zabiegowy oraz świetlica powstały w ramach modernizacji budynku po byłym internacie Rozbudowa pozwoli na zwiększenie liczby pacjentów w placówce oraz poprawi jakość funkcjonowania. Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich. Część budynku po starym internacie, w którym znajduje się Zakład Opieki Długoterminowej w Augustowie, zyskała nowy wygląd. Odremontowane […]

Czytaj dalej…

Partnerzy