Sejmik udzielił wotum zaufania zarządowi województwa

Debata na temat stanu województwa i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. zdominowała poniedziałkową (27.06) sesję sejmiku województwa. W jej wyniku radni większością głosów podjęli uchwałę o udzieleniu wotum zaufania zarządowi. Odrzucili natomiast uchwały o nieudzieleniu absolutorium i o niezatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ub.r. Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 20 radnych, siedmiu było przeciw […]

Czytaj dalej…

Radni sejmiku województwa przyznali dotacje dla samorządowych jednostek

Na poniedziałkowej (28.03) sesji sejmiku radni zwiększyli w budżecie województwa dotacje celowe dla jednostek ochrony zdrowia przeznaczone na zabezpieczenie sytuacji krytycznych, takich jak brak prądu czy wody. Radni dofinansowali także samorządowe jednostki kultury. Uchwalili też stanowisko, w którym dziękują mieszkańcom za wsparcie  udzielone Ukrainie. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie. Radni wyrazili w nim „wdzięczność wszystkim mieszkańcom […]

Czytaj dalej…

Partnerzy