ufałem).

4 grudnia 2010 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem polowym Wojska Polskiego. Ingres do katedry polowej w Warszawie odbył 19 grudnia 2010 r.

W 2011 r. ukończył kurs oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we  Wrocławiu (obecnie: Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu). 1 sierpnia 2015 r. został mianowany na stopień generała brygady.

16 lipca 2021 r. papież Franciszek mianował bp Józefa Guzdka arcybiskupem metropolitą białostockim.

Decyzją Stolicy Apostolskiej posługę biskupią w ordynariacie polowym w charakterze administratora apostolskiego będzie pełnił do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego.

Konferencja Episkopatu Polski powierzyła mu następujące funkcje: Wiceprzewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich (2010-2021), Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Kombatantów i Weteranów (2011-), Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Harcerzy (2011- ), Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Policji (2011- ), Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei (2011- ) oraz Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Służby Celnej (2011-2017).