Dodatkowe 43,5 mln zł dla ośmiu Lokalnych Grup Działania

Rozbudowa przedszkoli, renowacje zabytków, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej czy inkubator przetwórstwa lokalnego – to inwestycje które powstaną dzięki dodatkowym funduszom z RPO i PROW. Otrzymały je te Lokalne Grupy Działania, które w roku ubiegłym osiągnęły wyznaczone cele, także finansowe, w realizacji działań opisanych w swoich strategiach rozwoju.

W środę (19.06.) ich przedstawiciele podpisali aneksy do umów z Arturem Kosickim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego i wicemarszałkiem Stanisławem Derehajło.

 Aby otrzymać taki bonus, Lokalne Grupy Działania musiały do końca grudnia 2018 r., przede wszystkim w ramach danego funduszu osiągnąć wskaźniki określone w umowie ramowej na poziomie min. 60% i wykorzystać min. 80% funduszy przyznanych umową na wsparcie realizacji działań w ramach lokalnych strategii rozwoju.

Gratuluję! Dobrze wywiązaliście się z zadania. Jesteście sprawdzonymi partnerami. Osiągnęliście określone wskaźniki i rozliczyliście wcześniej wydane pieniądze. Stąd ten bonus. Zapraszam do dalszej współpracy” – zachęcał marszałek Artur Kosicki.

Dodatkowe fundusze pochodzą z:
– Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO) − blisko 37 mln zł
– Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) − blisko 6,5 mln zł.

Z dwunastu Lokalnych Grup Działania, funkcjonujących w województwie podlaskim, osiem otrzyma bonusy w ramach RPO, a sześć z nich także w ramach PROW. Są to:


1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski:
– bonus w ramach RPO w kwocie: 2,8 mln zł – przeznaczony zostanie na inwestycje w infrastrukturę społeczną, rozbudowę infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, inwestycje przy obiektach zabytkowych, kształtowanie przestrzeni publicznej.

2. Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański:
– bonus w ramach RPO w kwocie: 6 mln zł – zostanie przeznaczony na rewitalizację małej skali, infrastrukturę dziedzictwa kulturowego, oświetlenie uliczne;
– bonus w ramach PROW w kwocie: 960 tys. zł – na podejmowanie działalności gospodarczej.

3. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”:
– bonus w ramach RPO w kwocie: 3,5 mln zł – na rewitalizację małej skali, oświetlenie uliczne;
– bonus w ramach PROW w kwocie: 1,5 mln zł – na podejmowanie działalności gospodarczej.

4. Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska:
– bonus w ramach RPO w kwocie: 5,9 mln zł – na rewitalizację małej skali, oświetlenie uliczne;
– bonus w ramach PROW w kwocie: 1,2 mln zł – na podejmowanie działalności gospodarczej.

5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”:
– bonus w ramach RPO w kwocie: 5,8 mln zł – na infrastrukturę przedszkolną, OZE, rewitalizację małej skali, zabytki;
– bonus w ramach PROW w kwocie: 1,1 mln zł – na podejmowanie działalności gospodarczej.

6. Stowarzyszenie N.A.R.E.W – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:
– bonus w ramach RPO w kwocie: 4,3 mln zł – na zabytki, OZE, rewitalizację małej skali;
– bonus w ramach PROW w kwocie: 990 tys. zł – na inkubator przetwórstwa lokalnego, podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej.

7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”:
– bonus w ramach RPO w kwocie: 3,1 mln zł – przeznaczony na infrastrukturę społeczną, rewitalizację małej skali;
– bonus w ramach PROW w kwocie: 660 tys. zł – na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

8. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:
– bonus w ramach RPO w kwocie: 5,5 mln zł – na rewitalizację małej skali, oświetlenie uliczne, drogi.

Red. M.L.

Fot. wrotapodpasia.pl

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy