Liczenie żubrów się zakończyło. Ile ich jest w rejonie Puszczy Białowieskiej?

Liczenie żubrów się zakończyło. Ile ich jest w rejonie Puszczy Białowieskiej?

Inwentaryzacja żubrów zamieszkujących rejon Puszczy Białowieskiej została zakończona. Obserwacje żubrów przyrodnicy przeprowadzili nie tylko w Białowieskim Parku Narodowym. Prace prowadzili także w Nadleśnictwach: Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka, Nurzec i Rudka.

Coroczne liczenie odbywa się zimą, gdyż w tym okresie żubry zwykle gromadzą się przy miejscach dokarmiania. To ułatwia przegląd stada wraz z oceną ich kondycji, stanu zdrowia oraz ustalenie liczebności populacji.

Liczenie odbywa się z podziałem na klasy wiekowo-płciowe

Oddzielnie zlicza się cielęta do 1 roku życia, z podziałem na byczki i jałówki.
Drugą klasę stanowi młodzież 2-3 letnia, w której także różnicuje się płeć.
Liczy się też osobniki dorosłe w wieku 4 lat i powyżej: oddzielnie zlicza się samce – byki, oddzielnie samice – krowy.

Po żmudnym liczeniu okazało się, że na dzień 31.12.2020 roku w rejonie Puszczy Białowieskiej żyło około 715 osobników żubrów, w tym 261 samców, 367 samic. Płci 87 osobników nie udało się ustalić.
Wśród zaobserwowanych osobników znajduje się 70 cieląt (28 samców, 29 samic, 3 osobniki nieznanej płci).
Leśnicy dowiedzieli się również o zmniejszeniu liczebności stada o 29 osobników na skutek: upadków 18 osobników (w tym 16 samców, 11 samic, 2 osobniki nieznanej płci), eliminacji 10 osobników (8 samców, 2 samice) Jednego samca wywieziono do Puszczy Augustowskiej.

Uwagę  przyrodników zwróciło duże rozproszenie obserwowanych w czasie inwentaryzacji żubrów. Obserwowane były w ponad 80 lokalizacjach. To częściowo może wynikać z presji drapieżników.

Prawdopodobne jest też, że wzrasta poziom naturalnej regulacji wielkości wolnej populacji żubrów przez drapieżniki i liczba upadków spowodowanych przez wilki może być większa od liczby odnalezionych szczątków.
Inwentaryzację przeprowadzono także w hodowli zamkniętej żubrów (Ośrodek Hodowli Żubrów), gdzie stwierdzono 31 osobników żubrów (11 samców, 20 samic). W roku 2020 w grupie tej przybyły 4 cielęta (2 samce i 2 samice) -poinformowali  o wynikach liczenia przyrodnicy na stronie Białowieskiego Parku Narodowego.

Red. OKO

Fot. Michał Androsiuk

Białowieski Park Narodowy

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy