Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie podlaskich zabytków

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dotacji w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków z budżetu państwa, które są w dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

O przyznanie dotacji celowej może ubiegać się osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, która jest właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiada taki zabytek w trwałym zarządzie. W projekcie ustawy budżetowej do dyspozycji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przewidziano 2 miliony 270 tysięcy złotych.

Wnioski o udzielenie dotacji należy przesłać pocztą na adres Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku (ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok) lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data dostarczenia wniosku do WUOZ w Białymstoku lub dla wniosków wysłanych pocztą – data stempla pocztowego.

Termin składania wniosków o dotacje upływa 28 lutego. natomiast termin składania wniosków o refundację poniesionych kosztów – 30 czerwca.

Regulamin oraz wniosek o udzielenie dotacji dostępne są TUTAJ.

 

Red. M.L.

Fot. PWKZ

Paulina Borodziuk Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy