Sokoły. Byliście-jesteśmy. Pamięci ofiar operacji polskiej NKWD 1937-1938 8 grudnia 2022 roku

Byliście-jesteśmy. Pamięci ofiar operacji polskiej NKWD 1937-1938 8 grudnia 2022 rokupage2image3689776

Uroczyste odsłonięcie pomnika Pamięci ofiar operacji polskiej NKWD 1937–1938 planowane jest na 8 grudnia  w Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach przy ul. Kolejowej 3. W programie jest też konferencja, która odbędzie się w Centrum Targowo-Wystawienniczym w Sokołach przy ul. Tykocińskiej 42.

Harmonogram wydarzenia:

10:15 Msza Święta w Bazylice Mniejszej w Sokołach
11:00 Uroczyste odsłonięcie pomnika na placu przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach 12:00 Konferencja „Byliście – jesteśmy. Pamięci ofiar operacji polskiej NKWD 1937-1938”

W spotkaniu naukowym zorganizowanym w dniu odsłonięcia pomnika, wezmą udział Badacze od lat zajmujący się analizą tej zbrodni i czynnie przywracający pamięć o niej w swych publikacjach i wystąpieniach oraz na łamach prasy.

Program konferencji: „Byliście – Jesteśmy. Pamięci ofiar operacji polskiej 1937–1938” zawiera następujące wystąpienia:

12:00–12.30 Powitanie Gości
12:30–12:50 Wystąpienie p. Andrzeja Chwaliboga – twórcy pomnika
12:50–13:10 Polacy – pierwszy naród ukarany – prof. Mikołaj Iwanow
13:10–13:30 „Operacja antypolska”, druga największa część ludobójstwa Wielkiego Terroru – administracja zbrodni – dr Tomasz Sommer
13:30–13:50 Edukacyjna ideologizacja Polaków na Białorusi – wychowanie czerwonych Polaków – dr Andrzej Biały 14:30–14:50 Wykonawcy rozkazu nr 00485 – dr Maciej Maciejowski
14:50–15:10 Od autonomii do genocydu – losy Polaków sowieckiej Mińszczyzny. Polski Rejon Narodowościowy (Dzierżyński) i polska autonomia sowiecka w BSRS – geneza i zniszczenie – prof. Zdzisław Julian Winnicki
15:10–15:30 Sowieckie prawo karne czasów Wielkiego Terroru – prof. Piotr Fiedorczyk

O operacji polskiej NKWD

Przeszłość narodu polskiego obfituje w wydarzenia, często olbrzymiej skali, o których zapomniano. Przez długi czas było tak z operacją polską NKWD z lat 1937-1938 – jedną z najtragiczniejszych zbrodni o znamionach ludobójstwa. w historii Europy XX wieku. Zadziwiającym jest fakt, że działo się to w okresie międzywojennym – przed wybuchem II wojny światowej, gdy istniała niepodległa i w pełni suwerenna Polska.

W wyniku postanowień traktatu ryskiego z 1921 roku, który kończył zmagania wojny polsko-bolszewickiej, za wschodnią granicą II Rzeczypospolitej znalazły się setki tysięcy Polaków. W Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich zostali oni doświadczeni licznymi represjami, które przybrały szczególnie na mocy w latach trzydziestych XX wieku, gdy władzę w Moskwie dzierżył Józef Stalin. Doszło wtedy m.in. do wielkiego głodu na Ukrainie, czystki w Armii Czerwonej i partii komunistycznej, prześladowań związków wyznaniowych. Terror ten pochłonął istnienia milionów ludzi. Głównym narzędziem ludobójstwa władz sowieckich była NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych) – organ na szczeblu ministerialnym posiadający w swoich szeregach rzesze morderców.

Według moskiewskiej wierchuszki elementem antyrewolucyjnym zagrażającym bytowi państwa sowieckiego byli Polacy. Pretekstem do ich krwawej rozprawy był rozkaz nr 00485 z 11 sierpnia 1937 r. wydany przez ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaja Jeżowa na mocy którego osoby przynależące do Polskiej Organizacji Wojskowej, za działalność szpiegowsko-wywrotową na rzecz Polski należało aresztować. Nie miał znaczenia fakt, iż POW nie istniała od grudnia 1918 roku. Szacuje się, że wskutek przeprowadzenia operacji polskiej NKWD 1937- 1938 represjonowano nie mniej niż 139 835 osób, z czego zamordowano – najczęściej strzałem w tył głowy – nie mniej niż 111 091. Zdecydowaną większość ofiar […] stanowili Polacy, ale wśród represjonowanych znaleźli się też Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i przedstawiciele innych grup narodowych i etnicznych zamieszkujących ZSRS.1

Pomnik w Sokołach jest pierwszym monumentem upamiętniającym ofiary operacji polskiej NKWD 1937–1938 .

Budowa nie doszłaby do skutku bez inicjatywy i wsparcia Premiera Mateusza Morawieckiego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

page2image3691024 page2image3691232

 

Red. OKO

Fot. Fundacja Piękno Życia

Fundacja Piękno Życia

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy