Wojewoda podlaski powołał konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia

37 konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia odebrało akty powołania z rąk wojewody Jacka Brzozowskiego

Do zadań tych ekspertów należy m.in. wydawanie opinii na temat działań podmiotów leczniczych i poszczególnych osób wykonujących zawody medyczne.

– Każda z tych osób jest znakomitym ekspertem w swojej dziedzinie, mogącym się pochwalić imponującym dorobkiem. Przede wszystkim zaś – budzącym pokorę doświadczeniem – mówił wojewoda Jacek Brzozowski na uroczystości wręczenia aktów powołania konsultantów w Auli Magna Pałacu Branickich.

– Powierzenie Państwu tej misji, związanej z czuwaniem nad rozwojem podlaskiej opieki zdrowotnej, jest z mojej strony wyrazem najwyższego zaufania do Państwa. Z przekonaniem chciałbym tu jednak zaznaczyć, że jestem spokojny, mając świadomość, że to właśnie w Państwa rękach znajdą się w nadchodzących latach sprawy naszego zdrowia w każdym z jego aspektów – powiedział wojewoda Jacek Brzozowski.

Aktualnie w województwie podlaskim konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia realizują zadania w 97 dziedzinach medycyny, farmacji i dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W 28 dziedzinach konsultanci zostali powołani na kolejną kadencję, a w 9 – są to nowe osoby. Sześć dziedzin ma nowego konsultanta: fizjoterapia, kardiologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, otolaryngologia dziecięca, pielęgniarstwo rodzinne i zdrowie publiczne. W przypadku trzech dotąd w województwie podlaskim konsultanci nie byli powoływani – mowa o farmacji klinicznej, psychoterapii uzależnień oraz fizyce medycznej.

Wymagania i zadania

Pracę konsultantów w ochronie zdrowia określa ustawa z dnia 6.11.2008 r. Na jej podstawie wojewoda – w porozumieniu z Ministrem Zdrowia – może powołać konsultanta wojewódzkiego spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Kandydat na konsultanta wojewódzkiego musi posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w przypadku braku specjalisty w danej dziedzinie – w dziedzinie pokrewnej. Kadencja konsultanta wojewódzkiego trwa 5 lat. Ta sama osoba może pełnić funkcję konsultanta wojewódzkiego w tej samej dziedzinie w innym województwie.

Do zadań konsultantów wojewódzkich należy wydawanie opinii, czy poszczególne jednostki powinny być wpisane na prowadzoną przez Ministerstwo Zdrowia listę jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne.

Konsultanci wojewódzcy wnioskują do okręgowych rad samorządów zawodowych o sprawdzenie, czy osoby wykonujące dany zawód medyczny należycie wykonują własne obowiązki, a także na wniosek wojewody wydają opinię, czy podmiot leczniczy spełnia warunki, by udzielać świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.

Konsultanci przedstawiają także opinię na temat sposobu realizacji stażu lub specjalizacji, a także poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez osoby, które wykonują zawód medyczny i są zatrudnione w podmiocie leczniczym.

24 czerwca wojewoda podlaski wręczył powołania następującym konsultantom:

dr n. med. Sławomir Lech Czaban – konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

prof. dr hab. n. med. Bożena Elżbieta Kosztyła-Hojna – konsultant wojewódzki w dziedzinie audiologii i foniatrii

prof. dr hab. n. med. Wojciech Marek Dębek – konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii dziecięcej

prof. dr hab. n. med. Bogusław Ryszard Kędra – konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej

prof. dr hab. n. med. Artur Tadeusz Bossowski – konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

prof. dr hab. n. farm. Katarzyna Winnicka – konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji aptecznej

dr hab. n. farm. Marta Baranowska-Kuczko – konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji klinicznej

prof. dr hab. n. med. Halina Car – konsultant wojewódzki w dziedzinie farmakologii klinicznej

mgr Agnieszka Wysocka – konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii

mgr Paweł Gurynowicz – konsultant wojewódzki w dziedzinie fizyki medycznej

prof. dr hab. n. med. Barbara Małgorzata Bień – konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii

dr hab. n. med. Bożena Mikołuć – konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej

dr n. med. Krzysztof Marek Matlak – konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiochirurgii

dr n. med. Kornel Semeran – konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii dziecięcej

dr hab. n. med. Piotr Jakubów – konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej

lek. med. Ewa Komorowska – konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy

prof. dr hab. n. med. Sławomir Chlabicz – konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej

dr hab. n. med. Piotr Wieczorek – konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik – konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii

dr n. med. Elżbieta Ewa Kulikowska – konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii

prof. dr hab. n. med. Zenon Dionizy Mariak – konsultant wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii –

prof. dr hab. n. med. Alina Iwona Bakunowicz-Łazarczyk – konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki

dr hab. n. med. Eryk Jacek Latoch – konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

dr hab. n. med. Izabela Joanna Szarmach – konsultant wojewódzki w dziedzinie ortodoncji –

lek. med. Mateusz Zonenberg – konsultant wojewódzki w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

dr n. med. Maria Jolanta Piotrowska-Depta – konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii metabolicznej

dr n. o zdr. Urszula Chrzanowska – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

dr n. o zdr. Jolanta Kraśnicka – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

dr n. med. Anna Irena Kobierska – konsultant wojewódzki w dziedzinie protetyki stomatologicznej

prof. dr hab. n. med. Maciej Kinalski – konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii

dr hab. n. med. Beata Galińska-Skok – konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii

mgr Renata Szymańska – konsultant wojewódzki w dziedzinie psychoterapii uzależnień

dr n. med. Tomasz Maciej Filipowski – konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej

dr hab. n. med. Beata Grażyna Marczuk-Kolada – konsultant wojewódzki w dziedzinie stomatologii dziecięcej

dr hab. n. med. Magdalena Bogusława Nowosielska – konsultant wojewódzki w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją

prof. dr hab. n. med. Marek Gacko – konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej

dr n. med. Dominik Maślach – konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego

Listę wojewódzkich konsultantów w ochronie zdrowia wraz z danymi kontaktowymi można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Red. M. L.

Fot. PUW

Podlaski Urząd Wojewódzki

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy