Politechnika Białostocka uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki

Politechnika uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki

7 października 2021 r. Politechnika Białostocka zainaugurowała nowy rok akademicki. – Strategia Rozwoju Politechniki Białostockiej to kwestia przyszłości naszej uczelni – przyszłości, którą wspólnie projektujemy – powiedziała prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej podczas przemówienia inauguracyjnego.

W listopadzie 2020 roku Senat Politechniki Białostockiej zatwierdził „Strategię rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 z przedłużeniem do 2030 roku”. Dokument nadaje kierunek rozwoju uczelni w zakresie badań naukowych i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Co istotne, w opracowanie założeń strategicznych włączyły się wszystkie komisje senackie, a dzięki temu – przedstawiciele wszystkich grup tworzących społeczność akademicką Uczelni.

– Strategia Rozwoju Politechniki Białostockiej to kwestia przyszłości naszej uczelni – przyszłości, którą wspólnie projektujemy. Określenie społecznie pożądanej wizji rozwoju Uczelni stanowi proces, który realizujemy w sposób przemyślany i co warto podkreślić, na niespotykaną dotąd w Polsce skalę. Nasze działania mają bowiem charakter partycypacyjny. W pracę nad pogłębieniem strategii rozwoju zaangażowani zostali studenci, doktoranci, kadra akademicka, wszyscy pracownicy, a także instytucje otoczenia społeczno-gospodarczego. Współpraca wszystkich tych osób jest kluczowa w umacnianiu i rozbudowywaniu potencjału Uczelni – mówiła Rektor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

W swoim wystąpieniu Rektor przybliżyła osiągnięcia studentów i naukowców Politechniki Białostockiej, które miały miejsce w ostatnim roku. Wśród nich liczne projekty badawczo-rozwojowe i naukowe, a także inicjatywy podejmowane we współpracy z otoczeniem gospodarczym, m.in. otwarcie innowacyjnego Laboratorium Smart Education 4.0 na Wydziale Mechanicznym.

Przypomniała też sukcesy uczelni w wymiarze międzynarodowym. To m.in. podpisanie umowy oraz rozpoczęcie kształcenia studentów chińskich w ramach International School of Engineering – unikalnego, wspólnego przedsięwzięcia Tianjin Chengjian University, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Białostockiej. Nasza uczelnia pozyskała też finansowanie na realizację kolejnych projektów międzynarodowych w ramach konkursów: Partnerstwa Strategiczne Erasmus+, EDUKACJA FRSE i NAWA.

– Pomimo ograniczeń nasza Uczelnia utrzymała wysoki poziom zainteresowania przyjazdami studentów w ramach Programu Erasmus+ – podkreślała Rektor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Dowodem na to jest drugie miejsce Politechniki Białostockiej w rankingu szkół wyższych Perspektywy 2021 pod względem liczby studentów przyjeżdżających na uczelnię w ramach wymian studenckich w stosunku do ogólnej liczby studentów.

Rektor zwróciła uwagę na inny międzynarodowy projekt, w którego realizację włączyła się Politechnika Białostocka.

– Właśnie trwa wystawa światowa EXPO 2020. Województwo Podlaskie jako pierwsze prezentuje się w pawilonie polskim z wystawą Xylopolis. Autorami koncepcji Xylopolis jest zespół ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Instytutu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Fundacji Grupy Unibep Unitalent, Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej. Na jego bazie, studenci Wydziału Architektury naszej Uczelni przygotowali projekt architektoniczny wystawy. Jako Partner przedsięwzięcia wnieśliśmy do jego realizacji kreatywność, nowoczesną technologię i wiedzę ekspertów. Realizacja Xylopolis w praktyce dowodzi, że kadra naukowa i nasi studenci są przygotowani do projektowania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i poszanowaniem natury – mówiła Rektor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Politechnika Białostocka zamierza kontynuować i rozwijać koncepcję Xylopolis po zakończeniu wystawy.


– Przed nami nowa perspektywa unijna i pomysł na to, żeby całą wystawę i ideę Xylopolis zaadoptować na Politechnice Białostockiej – powiedział w swoim wystąpieniu Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Wśród najważniejszych i najbliższych zadań na przyszłość Rektor wymieniła ewaluację dziesięciu uczelnianych dyscyplin naukowych, modernizację systemu ERP w ramach dalszej informatyzacji uczelni, a także zakończenie termomodernizacji jej najstarszych obiektów. Podkreśliła też, że Politechnika Białostocka bliska jest realizacji idei uniwersytetu przedsiębiorczego. Uczelnia zbudowała solidne fundamenty współpracy regionalnej i krajowej z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kolejnym wyzwaniem jest zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami.

Pani Rektor podkreśliła, że priorytetem dla władz uczelni było i jest utrzymanie wysokiej jakości i efektywności procesu edukacji, także w warunkach pandemicznych. U progu nowego roku akademickiego życzyła pracownikom, doktorantom i studentom Politechniki Białostockiej, ale także – za pośrednictwem przedstawicieli szkół wyższych i osób obecnych na uroczystości –wszystkim instytucjom współpracującym z naszą Uczelnią, by był to rok pomyślny, obfitujący w liczne sukcesy i radosne wydarzenia, które pomogą rozwiązać nawet najtrudniejsze problemy.


W tegorocznej inauguracji na Politechnice Białostockiej udział wzięli m.in. dr Tomasz Rzymkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Edukacji, Pełnomocnik Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego; Jarosław Zieliński – poseł na Sejm RP; Bohdan Józef Paszkowski – wojewoda podlaski; Tomasz Madras – wicewojewoda podlaski; Artur Kosicki – marszałek województwa podlaskiego. Wśród uczestników uroczystości byli przedstawiciele duchowieństwa, na czele z Arcybiskupem Metropolitą Białostockim ks. dr. Józefem Guzdkiem i ks. dr. Piotrem Pietkiewiczem, reprezentantem Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba.

W wydarzeniu wzięli udział także posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz samorządowych, rektorzy i prorektorzy innych uczelni. Ponadto członkowie Rady Politechniki Białostockiej, byli rektorzy uczelni oraz przedstawicieli firm, które jako członkowie rad przedsiębiorców wspierają Politechnikę w kształceniu studentów. Wśród zgromadzonych w Auli Dużej nie zabrakło także tych, którzy na Politechnice Białostockiej rozpoczynają swoją edukację: studentów, doktorantów, studentów zagranicznych oraz uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Gościem honorowym uroczystości był profesor Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Odpowiednią dać rzeczy miarę”.

 

Red. M.L.

Fot. Gabriela Kościuk/ Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy