Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy może otrzymać każdy, kto zapłacił za pogrzeb. Mają do niego prawo nie tylko członkowie rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub instytucja, np. pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy, o ile udokumentują poniesione koszty pogrzebu Tylko w ubiegłym roku w całym kraju ZUS wypłacił niemal 354 tys. […]

Czytaj dalej…

46 tys. wniosków o 800 plus złożyli rodzice i opiekunowie w Podlaskiem

Od początku lutego ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy Do 16 lutego w całym kraju wpłynęło 1 mln 660 tys. wniosków, w tym z województwa podlaskiego ponad 46 tys. 1/3 wniosków o świadczenie wychowawcze została już złożona Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia wychowawcze przyznane na bieżący okres świadczeniowy, który potrwa […]

Czytaj dalej…

Od marca wcześniejsi emeryci i renciści mogą zarobić prawie 10 tys. zł i nie stracą prawa do świadczenia

1 marca zmieniają się graniczne kwoty przychodu dla pracujących rencistów i emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna) Będą wyższe, dzięki czemu seniorzy będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń o ponad 240 zł . Osoby, które pobierają wcześniejszą emeryturę, czy rentę podejmując lub kontynuując zatrudnienie, muszą pamiętać o tym, […]

Czytaj dalej…

Senior może udzielić pełnomocnictwa do załatwiania spraw w ZUS-ie

Emeryci, renciści, a także inni klienci ZUS-u, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne załatwianie swoich spraw w urzędzie, mogą upoważnić do tego inną, godną zaufania osobę Może to być członek rodziny, ale nie musi. Wystarczy wypełnić formularz — tzw. ZUS PEL i przekazać go do ZUS-u. Pełnomocnictwo może być przydane w wielu sytuacjach. Szczególnie […]

Czytaj dalej…

ZUS organizuje lutowy cykl dyżurów telefonicznych

Masz wątpliwości dotyczące świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością? ZUS organizuje lutowy cykl dyżurów telefonicznych Ze względu na ogromne zainteresowanie a także chęć pomocy osobom, które chcą ubiegać się o nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością, Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w tym temacie, w lutym dyżury telefoniczne z ekspertami ZUS-u. Każda osoba zainteresowana świadczeniem wspierającym […]

Czytaj dalej…

Co zrobić, gdy na konto zamiast 800 zł na dziecko wpłynie 500 zł?

Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w trakcie realizacji akcji podwyższania kwoty świadczenia wychowawczego, która będzie trwała do 29 lutego 2024 r. Jeśli rodzic lub opiekun nie otrzyma w styczniu w swoim terminie płatności świadczenia wychowawczego w nowej wysokości, nie powinien składać kolejnego wniosku do ZUS-u. Zakład na tę operację ma wskazany w ustawie termin i […]

Czytaj dalej…

Płatnicy składek już mogą sprawdzić stan rozliczeń na kontach za 2023 roku

ZUS rozpoczął przekazywanie do ponad 3,3 mln płatników składek informacji o stanie rozliczeń na ich kontach za 2023 rok Informacja będzie zamieszczona na profilach płatników składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Z informacji płatnik dowie się, czy na jego koncie jest nadpłata, niedopłata, czy też saldo zerowe. – Każdy przedsiębiorca znajdzie w informacji zestawienie […]

Czytaj dalej…

Nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r.

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku, zmieniają się wysokości składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą Są one wyższe niż w 2023 roku. – Przedsiębiorca, który nie jest uprawniony do ulg w opłacaniu składek, opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. […]

Czytaj dalej…

Opiekun osoby pobierającej świadczenie wspierające może zgłosić się do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz zdrowotnego

Od 1 stycznia 2024 r. zaczną obowiązywać przepisy, umożliwiające osobie, która nie będzie podejmowała zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zgłoszenie siebie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz zdrowotnego Ten przywilej dotyczy opiekunów osób pobierającej świadczenie wspierające. Do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego może zostać zgłoszona osoba, […]

Czytaj dalej…

ZUS: fake news o wyrównaniu świadczenia 500+ do kwoty 800 zł

Wyrównanie świadczenia 500+ do kwoty 800 zł za okres od sierpnia 2023 r. do grudnia 2023 r. to fałszywa informacja, która krąży w internecie – wskazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski powiedział PAP, że w ostatnim czasie w internecie pojawiły się fałszywe doniesienia dotyczące rzekomego wyrównania świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł do […]

Czytaj dalej…

Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o 300 plus

Jeszcze tylko do końca listopada rodzice mogą złożyć wniosek o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start” Warto upewnić się, czy wniosek został wysłany, by pieniądze nie przepadły. Już ponad 3 mln 273 tys. uprawnionych złożyło wniosek o wyprawkę szkolną. Najwięcej wniosków wpłynęło do ZUS-u w województwie mazowieckim- 495,8 tys. i śląskim – 374,9 tys. […]

Czytaj dalej…

Od grudnia wcześniejsi emeryci i renciści mogą dorobić więcej

Emeryci i renciści mogą pracować i dorabiać, ale niektórych z nich obowiązują limity zarobkowe. Gdy je przekroczą, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie Od 1 grudnia limity będą wyższe. Osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury, czy renty muszą pamiętać o tym, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na wysokość pobieranego świadczenia. Jeśli przychód przekroczy określone progi […]

Czytaj dalej…

Partnerzy