Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

To środki, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowanie i wyposażenie osobiste oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywany w procesie szkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP.

Niemal pół miliona złotych z rezerwy ogólnej budżetu państwa trafi na ten cel do jednostek z województwa podlaskiego. W poniedziałek (31.10) symboliczne promesy otrzymali przedstawiciele MDP z powiatów: białostockiego, sokólskiego, monieckiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego. Wręczył je m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Cieszę się, że do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych płynie tak szerokie wsparcie. Mam nadzieję, że będzie ono kontynuowane, bo bardzo ważną kwestią jest, by MDP się rozwijały, miały własny sprzęt, a dzięki temu mogły się wykazać i wiedzieć, że są potrzebne. Być może taką działalnością zainteresują się Wasi koledzy, rówieśnicy, a Wasze drużyny powiększą swoje szeregi – mówił podczas uroczystości przekazania promes w miejscowości Augustowo (powiat bielski) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Promesy na łączną kwotę 97 tys. zł w Augustowie odebrało 15 drużyn z powiatów: bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego. Natomiast podczas uroczystości w Turośni Kościelnej przedstawiciele 21 drużyn z powiatów: białostockiego, sokólskiego i monieckiego otrzymali promesy na sumę ponad 140 tys. zł.

Wręczyli je parlamentarzyści: wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, poseł Mieczysław Baszko, senator Mariusz Gromko, senator Jacek Bogucki, wojewoda podlaski, samorządowcy, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku st. bryg. Sebastian Zdanowicz oraz prezes Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego OSP RP st. bryg. Andrzej Koc.

5 września br. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 179/2022 w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

MDP to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także działalność wolontarystyczną.

W całym kraju jest ponad 6 200 Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Strażackich, w których działa ponad 76 tys. dzieci i młodzieży.

Red. M.L.

Fot. PUW

Podlaski Urząd Wojewódzki

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy