Cięcie wydatków na edukacje rękami dyrektorów szkół? Walka o pełne pensje – list nauczyciela

W Białymstoku trwa spór o to czy wypłacić nauczycielom pełne wynagrodzenia. Prezydent Białegostoku odpowiedzialny za edukację uważa, że nie i  wysłał w tej sprawie pismo do dyrektorów szkół. Protestuje PiS i nauczyciele, choć obawiają się straty pracy.

Agnieszka Rzeszewska reprezentująca Solidarność Oświatową i PiS w Radzie Miasta razem z klubem zaapelowała do prezydenta Rudnickiego o zmianę tej decyzji.

Apel radnej Agnieszki Rzeszewskiej

W związku z docierającymi do nas niepokojącymi informacjami, wysyłanymi do szkół przez zastępcę prezydenta Pana Rafała Rudnickiego, zakazującymi wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w okresie 13-24 marca 2020 roku nauczycielom białostockich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych apelujemy o respektowania prawa. 

UCHWAŁA NR LX/787/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok. 

Paragraf 16 pkt. 8. Godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym, nie zrealizowane przez nauczyciela z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w tym zwłaszcza w związku z zawieszeniem zajęć z powodu epidemii i mrozów, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.”

W skrócie: Nauczyciele powinni otrzymać wynagrodzenie również za godziny nadliczbowe, ponieważ nie przepracowali tych godzin nie z własnej winy.

Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki odpowiedział, że za dni od 16 do 25 marca nauczyciele nie dostaną wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, które mieli zapisane w umowie o pracę.

To znaczy, że pracownicy oświaty za okres stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii nie dostaną wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które zostały im przydzielone w ramach umowy o pracę, ale które, z powodu ograniczeń nałożonych przez rząd w związku z epidemią koronawirusa, nie mogły się odbyć.

APEL NAUCZYCIELA

Tymczasem dotarł do naszej redakcji list nauczyciela z Białegostoku, który chce pozostać anonimowy. Oto treść :

Departament edukacji tnie wydatki na edukację wszelkimi sposobami. Najgorsze, że robi to rękami dyrektorów.

Pierwotnie był pomysł, by nie płacić nauczycielom nadgodzin (czyli za czas przepracowany ponad 18 godzin „przy tablicy” składających się na goły nauczycielski etat). Nauczyciele w tym trudnym czasie stają na głowie, by nie pozostawiać dzieci samych sobie.

Zdają sobie sprawę z tego, jakim obciążeniem dla młodych ludzi mogą być informacje o chorobie i fakt koniecznej izolacji.

Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji, nauczyciele (niezależnie od wykładanego przedmiotu, w tym wychowawcy, pedagodzy) od pierwszego dnia odwołania zajęć, kontaktują się z uczniami, powtarzają przerobiony materiał, a od 25 marca realizują nowe tematy.

Każdy przechodzi przyspieszony kurs nauczania zdalnego, kosztem własnych rodzin. Inwestuje w Internet, by móc nadal uczyć dzieci.  A Organ prowadzący odmawia nauczycielom zapłaty, podczas, gdy jeszcze rok temu tak grzmiał o solidarności z nauczycielami.

Godziny ponadwymiarowe, za które urząd stara się nie płacić, to nie są godziny dodatkowe, to są lekcje z kolejną klasą.  Czy zatem jeżeli mam 23 godziny, a goły etat wynosi 18, to mam nie pracować tych 5 godzin ponadwymiarowych? to są lekcje z innymi klasami i innymi uczniami, inne tematy!

A w przypadku przedmiotów, gdzie tygodniowy wymiar lekcji to 1 godzina w tygodniu, należy odstąpić od nauczania 5 „ponadwymiarowych klas”?

List wiceprezydenta Rudnickiego

Oto treść pisma wiceprezydenta Rafała Rudnickiego do dyrektorów szkół:

„Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z rozpoczęciem przez przedszkola i szkoły kształcenia na odległość, Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku zwraca się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na zasadność wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych po 25 marca. Analizując charakter zajęć zdalnych m. in. z w-f, świetlicowych, czy nauczyciela przedszkola należy z pełną odpowiedzialnością podejmować te ważne decyzje. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o pochylenie się nad pracą zdalną każdego nauczyciela i stwierdzenie ile godzin realnie naucza w tej formie.”

 

 

Red. OKO

Fot. Unsplash/Podlaskie24.pl

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy