Enea Ciepło podsumowała zakończony sezon grzewczy 2021/2022 w Białymstoku

Enea Ciepło zakończyła sezon grzewczy 2021/2022 w Białymstoku

Po 234 dniach, jedenastego maja 2022 roku Enea Ciepło oficjalnie zakończyła sezon grzewczy 2021/2022. W trakcie trwania sezonu białostocka spółka z Grupy Enea nie odnotowała żadnych poważnych awarii i przerw w dostarczaniu ciepła. Enea Ciepło zarejestrowała wzrost zamówionej mocy przez odbiorców ciepła w wodzie. W trakcie siedmiu i pół miesiąca średnia temperatura zewnętrzna wynosiła 3,4 oC a ilość stopniodni oszacowano na 3888. Dla porównania średnia temperatura zewnętrzna w zeszłorocznym sezonie grzewczym 2020/2021 wyniosła 2,1 oC.

Mijający sezon grzewczy rozpoczął się 20 września 2021 roku. Był długi, dłuższy od ostatniego sezonu 2020/2021 o ponad trzy tygodnie, za to dosyć łagodny w odniesieniu do warunków atmosferycznych. Enea Ciepło przez siedem i pół miesiąca dostarczała ciepło do odbiorców przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Tym samym każdego miesiąca ogrzewała około 230 tys. mieszkańców Białegostoku, pokrywając 75 % miejskiego zapotrzebowania na ciepło. Pozostałe 25 %  pokrywanych było z innych źródeł energii cieplnej np. z gazu czy z prądu.

W zakończonym sezonie grzewczym 2021/2022 Enea Ciepło ogrzewała ponad 3950 budynków, aż o  60 więcej w porównaniu do poprzedniego sezonu grzewczego. Wśród nich najwięcej – 2790  to budynki mieszkalne i mieszkalno – usługowe. W ponad 300 budynkach ogrzewanych przez ciepłowniczą spółkę z Grupy Enea znajdują się miejskie szpitale, przychodnie, hospicja, przedszkola, szkoły, a w następnych 200 budynki handlowe.

Z każdym kolejnym sezonem grzewczym wzrasta kubatura budynków ogrzewanych przez Eneę Ciepło. W sezonie 2021/2022  wyniosła ona ponad 41 900 000 m3. Dla porównania to tak jakby Enea Ciepło ogrzała w całości ponad pięćdziesiąt jeden Pałaców Kultury i Nauki w Warszawie . Powierzchnia ogrzewana mieszkalna przez naszą spółkę to ponad 5 918 000 m2 (wielkość prawie 829 pełnowymiarowych boisk piłkarskich), a powierzchnię ogrzewaną użytkową szacujemy na ponad 2 878 000 m2 (wielkość 403 pełnowymiarowych boisk piłkarskich).

 

W Białymstoku funkcjonują dwa systemy dostawy energii cieplnej

Pierwszym jest system sieci gdzie nośnikiem ciepła jest woda (sieci wodne), oraz drugi gdzie nośnikiem jest para (sieci parowe).

W czasie tegorocznego sezonu grzewczego wzrosła moc zamówiona przez odbiorców ciepła w wodzie, która wyniosła ponad 704 MW (przed rokiem wynosiła ona ok. 697 MW). Moc zamówiona przez odbiorców ciepła w parze wyniosła 23,574 MW (w sezonie grzewczym 2020/2021 wynosiła 24,040 MW).

 

Wielkość stopniodni odzwierciedla czy sezon grzewczy biorąc pod uwagę czas jego trwania był mroźny czy nie. Istnieje wiele metod obliczania ilości stopniodni Sd. W Enei Ciepło jest to suma iloczynów dni grzania w danym miesiącu i różnicy temperatury bazowej 20 oC i średniej temperatury zewnętrznej powietrza w danym okresie grzania. Na podstawie średnich wartości Sd na danym obszarze kraju można wyznaczać np. ilości paliwa potrzebną do ogrzewania budynków podczas sezonu grzewczego.

– W zakończonym właśnie sezonie grzewczym 2021/2022 nie odnotowaliśmy żadnych poważnych awarii i przerw w dostawie ciepła do naszych odbiorców. Nawet najmniejsze sygnały związane ze zdarzeniami mogącymi potencjalnie wpłynąć na zakłócenia dostawy ciepła były natychmiast sprawdzane przez naszych pracowników. Możliwość szybkiego reagowania na ewentualne zakłócenia w dostawie ciepła daje nam między innymi nasz system telemetryczny węzłów cieplnych, wymyślony i wdrożony przez pracowników Enei Ciepło. Dodatkowo należy pamiętać o modernizacjach sieci i węzłów cieplnych systematycznie realizowanych przez naszą spółkę, które przekładają się na wzrost efektywność energetycznej usługi dostawy ciepła i spadek straty ciepła na przesyle – powiedział Cezary Ołdakowski, prezes Enei Ciepło.

Red. M.L.

Fot. Enea Ciepło

Enea Ciepło sp. z o.o.

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy