Forum „Ambitna Dolina Biebrzy”. Samorządowcy spotkali się w Goniądzu

Przedstawiciele rządu, lokalni samorządowcy, reprezentanci parków narodowych oraz służb mundurowych spotkali się  (31.05) w Ośrodku Bartlowizna w Goniądzu

Dyskusje prowadzone podczas forum w głównej mierze skupiały się wokół ochrony bioróżnorodności podlaskich parków narodowych w kontekście zrównoważonego rozwoju województwa. Debatę zorganizował przez Biebrzański Park Narodowy.

BbPN jest największym parkiem narodowym spośród 23 polskich parków i jednym z większych w Europie. Powstał, aby chronić torfowiska Kotliny Biebrzańskiej oraz fragment Wzgórz Sokólskich. W jego granicach znajdują się tereny należące do czternastu gmin i pięciu powiatów.

– Jako samorząd województwa jesteśmy w ciągłym porozumieniu z gminami. Jeżeli my będziemy się spotykać, będziemy rozmawiać o tym, aby chronić przyrodę, to nasze działania przełożą się na lepszą ochronę tych cennych terenów. Wszyscy wiemy, że walory przyrodnicze naszego regionu są ogromnym bogactwem i jest to również jeden z atutów, dla którego olbrzymią przyjemnością jest tu mieszkać i pracować – podkreślił wicemarszałek Marek Olbryś.

Zwrócił też uwagę na możliwość finansowania różnego rodzaju przedsięwzięć z funduszy europejskich, które Podlaskie ma do dyspozycji w kolejnej perspektywie unijnej. Zaznaczył, że inwestycje te będą musiały spełnić wiele wymogów dotyczących ochrony przyrody, szczególnie przy realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Z kolei o ochronie dziedzictwa przyrodniczego mówiła Wiesława Burnos, członek zarządu województwa.

– Tego typu dyskusje są niezwykle potrzebne. Trzeba cały czas szukać rozwiązań, które pozwolą zachować balans pomiędzy zapobieganiem degradacji środowiska a jednoczesnym wykorzystaniem potencjału naszego regionu – mówiła podczas spotkania Wiesława Burnos.

Rolę parków narodowych podkreślała Małgorzata Golińska, Główny Konserwator Przyrody, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jak mówiła, parki powinny być centrami, które będą nie tylko skupiać zainteresowania, ale też będą „promieniować dobrymi pomysłami na zewnątrz”. Ale przy ich funkcjonowaniu bardzo ważna jest akceptacja społeczna.

– Nie ma skutecznej ochrony przyrody, kiedy narzucamy komuś funkcjonowanie parku. Kiedy tworzymy na siłę rezerwat przyrody wbrew człowiekowi, wbrew jego opinii, wbrew oczekiwaniom, często również wprowadzając przy tym bardzo dużo ograniczeń. Wierzę, że dzisiejsze forum da szanse na to, aby ta dyskusja wyszła poza jeden park narodowy i pokazała, że można być ambitnym, można godzić różne interesy i można dobrze współpracować – podkreślała w wystąpieniu Małgorzata Golińska.

W trakcie spotkania omówiono m.in. działania dotyczące ochrony powietrza w gminach, rozwój regionu w oparciu o fundusze europejskie, zaprezentowano przykłady prośrodowiskowych projektów wspierających rozwój lokalnej ekonomii.Array

Red. M.L.

Fot. Cezary Rutkowski

Wrota Podlasia

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy