Kwiecień to czas bardzo intensywnej pracy leśników

Podlascy leśnicy odnawiają lasy w Nadleśnictwie Żednia i w pozostałych nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Prawie 55 mln. sztuk sadzonek wyhodowali leśnicy w szkółkach na terenie  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Z tej liczby ponad 30 mln. drzewek będzie przeznaczonych do posadzenia w tym roku. Odnowi się nimi ponad 4 tysiące hektarów lasu.

 – Na przedwiośniu w szkółkach leśnych wyjmuje się sadzonki z gleby. Część z nich przygotowuje się do sadzenia, a część umieszcza w naturalnych chłodniach, czyli dołach obłożonych lodem. W najbliższym czasie, w zależności od warunków atmosferycznych, będą wykonane również obsiewy szkółek gatunkami iglastymi, głównie sosną i świerkiem oraz liściastymi: lipą, grabem, brzozą, olszą i innymi – informuje Jarosław Krawczyk, rzecznik RDLP w Białymstoku.

Sadzonki ze szkółek leśnych są przeznaczane przede wszystkim na potrzeby nadleśnictw, a nadwyżki sprzedawane są innym odbiorcom. Wśród 31 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, w 27 istnieją szkółki leśne, zajmujące łączną powierzchnię ok. 133 hektarów.

Bryłka ma znaczenie i mykoryza też

Od 8 lat w Nadleśnictwie Suwałki, funkcjonuje szkółka kontenerowa produkująca sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym. Zakryty system korzeniowy sadzonki jest bardzo ważny dla zdrowego i szybkiego wzrostu drzewka, szczególnie w pierwszym okresie wegetacji.

– Bryłka ziemi, która okrywa system korzeniowy, nie tylko gromadzi substancje mineralne, ale też chroni roślinę przed „stresem” związanym ze zmianą miejsca wzrostu sadzonki, ponieważ inne są warunki glebowe w szkółce, a inne na powierzchni leśnej. Z doświadczenia leśników wiadomo, że sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym przyjmą się w każdych warunkach sadzenia. Szkółka produkuje rocznie blisko 4 mln. szt. sadzonek świerka, dębu, olszy i innych gat. na potrzeby nadleśnictw północno-wschodniej Polski – wyjaśnia rzecznik. – Innym sposobem wspierającym małe sadzonki w szybkim rozwoju jest ich mykoryzowanie. Mykoryza to najlepszy pomysł przyrody na szybki wzrost rośliny i jej wyższą zdrowotność. Polega na współpracy korzeni z grzybami. Strzępki grzybni otaczają korzenie i pomagają drzewku w dostępie do składników pokarmowych w glebie. Z kolei grzyb korzysta z części cukrów produkowanych przez roślinę, które pobiera z tkanki korzenia. Leśnicy podpatrzyli przyrodę i sztucznie szczepią sadzonki grzybnią w szkółkach. Takie sadzonki szybciej przyrastają i łatwiej się przyjmują na niektórych powierzchniach trudnych, szczególnie na zalesieniach gruntów porolnych – dodaje Jarosław Krawczyk.

Jeśli aura pozwoli i na szkółkach leśnych nie będzie przymrozków, to w tym miesiącu podlascy i mazurscy leśnicy zaczną sadzić nowy las

Głównymi gatunkami odnawianymi w 2022 roku będą gatunki takie jak sosna, świerk i modrzew, dąb, brzoza, wiąz, grab, klon, olsza i inne.

– Sadzenie drzewek trzeba przeprowadzić sprawnie, kompetentnie i fachowo. Najczęściej robią to wyspecjalizowani w sadzeniu drzewek pracownicy zakładów usług leśnych. W pierwszej kolejności posadzone zostaną gatunki szybko rozwijające się, takie jak modrzew, brzoza i olsza. Następnie sadzone będą inne drzewa zgodnie z ustalonymi składami gatunkowymi upraw leśnych. Wczesne sadzenie umożliwia roślinom wykorzystanie nagromadzonej w glebie wody po mijającym okresie zimowym. W 2022 roku największe powierzchnie leśne zostaną odnowione w Nadleśnictwach: Drygały, Żednia, Maskulińskie, Giżycko, Augustów i Pisz – średnio ponad 250 ha, a w nadleśnictwach Borki, Czarna Białostocka, Dojlidy, Łomża, Płaska, Supraśl – średnio ok. 150 ha w każdym z nich – informuje Jarosław Krawczyk.

Czy drzewka sadzimy w rządki?

– Nie tylko. Glebę przygotowujemy pod sadzenie młodych drzewek również ręcznie, spulchniając ją na obszarze tak zwanych talerzy. Taki sposób przygotowania gleby nie ma nic wspólnego z rządkami i oraniem lasu. Tam, gdzie tylko to możliwe, leśnicy będą wspierać odnowienie naturalne. Biorąc pod uwagę układ siedlisk, odnowienia naturalne będą stanowiły kilkanaście procent odnowionej w 2022 roku powierzchni – wyjaśnia rzecznik RDLP w Białymstoku.

Lasów w Polsce przybywa

Ogólna powierzchnia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wynosi ponad 625000 ha, w tym lasy ogółem stanowią blisko 590000 ha. Lesistość gmin na terenie RDLP Białystok jest bardzo zróżnicowana. Są gminy typowo leśne, jak np. Białowieża, Płaska, Ruciane-Nida, gdzie prawie całą powierzchnię pokrywają lasy, oraz gminy z dominującym krajobrazem rolniczym, np. Mońki, Dąbrowa Białostocka czy Czyżew.

– Co roku leśnicy sadzą w Polsce ok. 500 mln drzew. W nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku ok. 30 mln. Od 1945 roku w regionie tym przybyło ponad 220 tys ha lasów. Lasy Państwowe organizują wspólne akcje odnowienia lasu pod hasłem: „1000 drzew na minutę”, przekazując jednocześnie fachową wiedzę o tym jak posadzić drzewko i jakie są zasady prawidłowego sadzenia, zachęcając też do sadzenia na swoich powierzchniach gatunków rodzimych – najlepiej wspólnie z rodziną! – dodaje Jarosław Krawczyk.

Red. M.L.

Fot. Nadleśnictwo Żednia

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy