Pierwsza rekompensata w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski  (20.10) podpisał pierwszą decyzję przyznającą rekompensatę z budżetu państwa dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Ustawa z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r., przewiduje możliwość ubiegania się o rekompensatę w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu, jaki składający wniosek uzyskał w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r.

O rekompensatę mogą ubiegać się podmioty, które w okresie obowiązywania stanu wyjątkowego, prowadziły działalność/świadczyły usługi na obszarze objętym stanem wyjątkowym, w poniżej wskazanym zakresie:

Usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Działalność gospodarczą w zakresie gastronomii.

Działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego.

Do 20 października do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 36 wniosków o rekompensatę za wyrównanie strat majątkowych. 

„Wojewoda podlaski podpisał już pierwszą z decyzji o przyznaniu rekompensaty przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gastronomiczną, a także wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego oraz rekreacyjnego za okres trwania stanu wyjątkowego od 2 września do 1 października 2021 r. w kwocie ponad 30 tys. zł. Na wypłatę rekompensaty wojewoda ma 30 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.

Pozostałe decyzje są w przygotowaniu i zostaną wydane niezwłocznie po zgromadzeniu materiału dowodowego i przeanalizowaniu go.

Do 20 października do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął również jeden wniosek o odszkodowanie od Skarbu Państwa za straty majątkowe w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu nadzwyczajnego.

Więcej informacji na temat szczegółowego sposobu ubiegania się o rekompensatę/odszkodowanie.

Red. M.L.

Fot. PUW

Podlaski Urząd Wojewódzki

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy