Politechniczna Sieć Via Carpatia. Wizyta ministra edukacji Przemysława Czarnka w woj.podlaskim

Dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Minister Edukacji i Nauki, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej oraz prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej 17 marca 2023 roku na wspólnym briefingu w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej przedstawili najważniejsze idee Politechnicznej Sieci Via Carpatia.

Sieć już wzbudziła olbrzymie zainteresowanie uczniów, studentów i naukowców z województwa podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Każda z uczelni na realizację zadań Sieci otrzymała po 9 990 546 zł.

Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego to wspólny projekt Politechniki Białostockiej, Politechniki Lubelskiej i Politechniki Rzeszowskiej pod auspicjami Ministra Edukacji i Nauki. Jego głównymi celami są wspieranie kształcenia oraz rozwój i komercjalizacja nauki w województwach Ściany Wschodniej. Spotkanie w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej z Ministrem było okazją do przekazania informacji o postępach wspólnych działań trzech uczelni technicznych w ramach Sieci.

– Wspólnie z profesorem Zbigniewem Paterem, Rektorem Politechniki Lubelskiej i profesorem Piotrem Koszelnikiem, Rektorem Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza dowodzimy projektem Politechniczna Sieć Via Carpatia – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Projekt ruszył 1 października 2022 roku i obejmuje współpracę uczelni w trzech obszarach – kształcenia, nauki i komercjalizacji. Ten projekt to jest sieć uczelni, ale każda z naszych uczelni ma też sieć powiązań ze szkołami ponadpodstawowymi, a także z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego.

– Jestem pod wielkim wrażeniem zaangażowania Rektor Politechniki Białostockiej i Rektorów Politechniki Lubelskiej i Rzeszowskiej – mówi dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Minister Edukacji i Nauki.

– To jest ich projekt, to oni wymyślili Politechniczną Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, to oni wymyślili współpracę w ramach Via Carpatia. My jesteśmy tylko po to, żeby to wspomagać i jeszcze bardziej finansować, bo ta współpraca pomiędzy politechnikami już przynosi konkretne, wymierne efekty. Współpraca pomiędzy politechnikami w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie wzdłuż Via Carpatia to jest przyszłość Polski Wschodniej to jest przyszłość znakomitego kształcenia technicznego na naszych znakomitych uczelniach.

Politechnika Lubelska w tym projekcie jest liderem w dziedzinie szeroko pojętej nauki.

– W ramach działalności naukowej realizujemy trzy zadania badawcze – wymienia prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej. – Pierwsze z nich to „Naukolatek – nastoletni naukowiec”. Zakończyliśmy pierwszy nabór. Zgłosiło się 49 osób, uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy mogą uzyskać grant w wysokości do 10 tys. zł. Nabór jest w dwóch turach w ciągu roku. Łącznie możemy przyznać ten grant 60 osobom. Teraz trwa po prostu wybór konkretnych laureatów pierwszego konkursu.

Drugie działanie to „Po sąsiedzku – międzyuczelniane staże badawcze” i dotyczy staży, które realizowane są w sąsiedniej politechnice.

Nad rozwojem komercjalizacji efektów badań naukowych i wynalazczości, także wśród uczniów szkół ponadpodstawowych czuwa Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Co łączy Białystok, Lublin i Rzeszów? – pyta retorycznie dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Minister Edukacji i Nauki. – Są to stolice Polski Wschodniej, stolice rozwijające się bardzo prężnie. Są to również miasta, w których działają trzy znakomite Politechniki – Białostocka, Lubelska i Rzeszowska. I są to trzy miasta, które za chwilkę będą połączone znakomitą drogą Via Carpatia, miasta przy Via Carpatia. Ale są to też miasta, w których rektorzy tych uczelni wykazują się po pierwsze bardzo dużą kreatywnością, po drugie bardzo dużą przedsiębiorczością, a po trzecie czymś, czego nam brakuje na co dzień – wspaniałą współpracą. Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego to przede wszystkim znakomita współpraca trzech politechnik na ścianie wschodniej naszego kraju. I to daje nam już na starcie bardzo duży optymizm i wielką nadzieję, że ta współpraca trzech politechnik w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie będzie się rozwijała, a Minister Edukacji i Nauki jest od tego, żeby tego rodzaju projekty wspierać, jak tylko się da.

Minister Edukacji i Nauki przekazał informację o wsparciu finansowym dla uczelni współtworzących Politechniczną Sieć Via Carpatia.

Politechnika Białostocka otrzyma 22 009 266,02 zł, z czego 11 960 500 zł to zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni, 9 990 546 zł na zadanie zlecone pn. „Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” i 58 220,02 zł na program „Doktorat wdrożeniowy”.

Politechnika Lubelska otrzyma 20 017 386,04 zł, z czego 9 910 400 zł to zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni, 9 990 546 zł na zadanie zlecone pn. „Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” i 116 440,04 zł na program „Doktorat wdrożeniowy”.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza otrzyma 23 460 197,01 zł, z czego 13 239 500 zł to zwiększenie subwencji z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni, 9 990 546 zł na zadanie zlecone pn. „Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” i 230 151,01 zł na program „Doktorat wdrożeniowy”.

 

Red. OKO

Fot. Politechnika Białostocka

na podst. mat, prasowych Politechniki Białostockiej

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy