Ponad 1 mln 700 tys. zł dotacji dla lokalnych grup działania

Ponad 1 mln 700 tys. zł dotacji dla lokalnych grup działania

Utworzenie świetlicy środowiskowej, aktywizacja zawodowa mieszkańców, podniesienie kompetencji dzieci oraz Kluby Seniora – te wszystkie projekty otrzymają wsparcie finansowe, o przyznaniu którego zdecydowano w czasie czwartkowego posiedzenia (10.09) Zarządu Województwa Podlaskiego.

 

LGD Brama na Podlasie

W Wysokiem Mazowieckiem powstanie świetlica środowiskowa o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Nowo zaadoptowana sala, zostanie odpowiednio doposażona tak aby móc skutecznie i wygodnie realizować swoje zadania takie jak zapewnienie dzieciom opieki, pomoc w odrabianiu prac domowych a nade wszystko wsparcie w pokonywaniu różnych życiowych trudności. Będzie to projekt realizowany przez Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z gminą miejską Wysokie Mazowieckie. Projekt został zgłoszony przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych MACTO. Dotacja na stworzenie świetlicy to ponad 200 tys. zł.

LGD Szlak Tatarski

Stowarzyszenie Wiejskie „Po Drabinie” w partnerstwie z Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia zrealizuje projekt polegający na zapewnieniu potrzebującym mieszkańcom wsparcia w postaci dostępu do usług aktywnej integracji. Te usługi to m. in. pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, kursy, szkolenia oraz pomoc w utrzymaniu zatrudnienia. Projekt jest dedykowany osobom w trudnej sytuacji na rynku pracy (np. osoby bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, niesamodzielne) i zostanie wsparty kwotą ponad 400 tys. zł.

LGD Fundusz Biebrzański

Na terenie Gminy Trzcianne powstanie nowy Klub Seniora. Klub przeznaczony będzie dla 20 seniorów, którzy dzięki temu miejscu zagospodarują wolny czas i skorzystają m. in. ze wsparcia psychologicznego, prawnego oraz  edukacyjnego. Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem, na ten cel zostało przeznaczone blisko 180 tys. zł.

Z kolei Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zrealizuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Suchowoli projekt o tytule „Klaster usług senioralnych – Klub Seniora w Suchowoli”. 20 seniorów z gminy Suchowola urozmaicą swój czas dzięki różnym zajęciom ale przede wszystkim to miejsce zapewni im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Finansowe wsparcie to ponad 200 tys. zł.

Lipsk również zyska Klub Seniora. Projekt taki zgłosił Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Lipska. Zajęcia, które ubogacą życie 15 seniorom z gminy Lipsk to: zajęcia sportowe, np. nordic walking, poradnictwo psychologiczne, prawne oraz zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania. Projekt otrzymał dotację – ponad 200 tys. zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach będzie realizować projekt „Usługi Opiekuńcze w Mońkach”. Z projektu skorzysta 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osoby te będą mogły korzystać z usług opiekuńczych
a pracownicy ośrodka skorzystają z bezpłatnych szkoleń i kursów dotyczących opieki nad osobami starszymi. Projekt został zgłoszony przez Fundację Dialog, partnerem w realizacji tego projektu będzie Gmina Mońki. Dotacja to 200 tys. zł.

Gmina Mońki zyska pieniądze na jeszcze jeden projekt. To „Przyjazne przedszkole”. Projekt zakłada dostosowanie miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.  Ponadto do oferty przedszkola zostanie wprowadzona dodatkowa oferta edukacyjna. Dzieci skorzystają z zajęć informatycznych i języka angielskiego. Ponadto przedszkole zostanie odpowiednio wyposażone aby spełnić wymagania dzieci niepełnosprawnych. Wartość dotacji na ten projekt to ponad 200 tys. zł.

A gmina Jaświły będzie partnerem w projekcie „Rozwój Szkoły Podstawowej w Jaświłach – mali specjaliści”. To projekt dotyczący podniesienia kompetencji przez uczniów jak i podniesienia kwalifikacji ich nauczycieli. Dzieci z Jaświł skorzystają z dodatkowych zajęć, które mają na celu rozwijanie umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Projekt został złożony przez Fundację Pro Anima,  a dotacja to ponad 100 tys. zł.

Wszystkie te lokalne projekty uda się zrealizować dzięki zaangażowaniu mieszkańców regionu i współpracujących organizacji, stowarzyszeń czy fundacji, zostaną one wsparte środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Red. OKO

Fot. Antonio Janeski

UMWP

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy