Ptasia grypa. Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii


Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do posiadaczy drobiu w sprawie sposobu postępowania, w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 oprócz zarażonych dzikich ptaków jest również działalność człowieka i dlatego przypominam o podstawowych zasadach postępowania.

1. Zgłaszać w powiatowych inspektoratach weterynarii wszystkie miejsca, w których utrzymywany jest drób, nawet jeśli przeznaczony jest na użytek własny, a także miejsca utrzymywania innych ptaków ( np. gołębi ).

2. Na terenie gospodarstw bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji ( zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Dz.U. 2017, poz. 722 ), a w szczególności:

  •   utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
  •   utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych,do których dostęp mają dzikie ptaki,
  •   przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktemz dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  •   karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszęi wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  •   wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich,w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
  •  osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, muszą stosować odzieży ochronną oraz obuwie ochronne, przeznaczone do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
  •   osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu muszą przestrzegać zasad higieny osobistej, w tym mycia rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
  •   oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
  •   osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły polowaniu na ptaki łowne, muszą powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
  •   dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.Za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane pieniężne kary administracyjne.

Przypominam, że występujący aktualnie wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale stanowi bardzo poważne zagrożenie dla gospodarki kraju. Straty związane z wystąpieniem choroby wynikają z załamania produkcji drobiu, upadków, zakazu handlu zwierzętami i towarami z terenów dotkniętych chorobą oraz zakazu eksportu drobiu i towarów pochodzących od drobiu z terenów wystąpienia choroby lub z całego terytorium kraju jej wystąpienia.

Białystok, 2 stycznia 2020 r.

Red. OKO

Fot. Unsplash

piw.bial.pl

0 0 votes
Article Rating
 • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy