RUSZA KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021

RUSZA KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021 . KOGO DOTYCZY?

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresach od 7 kwietnia
do 23 lipca 2021 r. oraz od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r. na terenie całego kraju.
W powiecie siemiatyckim rozpocznie się już od 7 kwietnia, obejmie przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2002, ale nie tylko. 

KOGO OBEJMUJE OBOWIĄZEK STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostaną wezwani:


mężczyźni urodzeni w 2002 r., 

mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,

kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które
w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

INFORMACJA DLA WEZWANYCH – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

posiadaną dokumentację medyczną, 

aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), 

dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki. 

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, kwalifikacja wojskowa 2021 zostanie przeprowadzona na szczególnych zasadach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wezwani powinni przy wejściu
do siedziby powiatowej komisji lekarskiej, zdezynfekować dłonie, sprawdzić temperaturę ciała, posiadać niezbędne dokumenty, maseczkę oraz długopis. W trakcie przebywania w budynku należy przestrzegać określonych komunikatów i oznaczeń dot. zasad przemieszczania się, należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób.

NIE MOGĘ SIĘ STAWIĆ?

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia
się do kwalifikacji wojskowej.

PIERWSZE SPOTKANIE Z WOJSKIEM!

Kwalifikację wojskową przeprowadza się w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej, założenia ewidencji wojskowej oraz wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. W ramach kwalifikacji wojskowej przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Bielsku Podlaskim przedstawią warunki rekrutacji do poszczególnych, ochotniczych form służby wojskowej w tym m.in. możliwość kontynuacji nauki w ramach szkolnictwa wojskowego, służby przygotowawczej stanowiącej aktualnie najszybszą drogę do zawodowej służby wojskowej oraz terytorialnej służby wojskowej. Tak jak w poprzednich latach, działalność promocyjną wspierać będą żołnierze 1.Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku (14 batalion lekkiej piechoty w Hajnówce). Zapraszamy na spotkanie z żołnierzami 1.PBOT. 

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 12 w Siemiatyczach:

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3

Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 12 w Siemiatyczach:

Miasto Siemiatycze, Gminy miejsko-wiejskie: Drohiczyn,

Gminy wiejskie: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo, Siemiatycze

Czas pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 12 w Siemiatyczach:

07 kwietnia – 23 kwietnia 2021 r

PROCEDURY!

Procedurę reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47). Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy wsparciu organów władzy samorządowej niższego szczebla (starostów, wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast) oraz terenowych organów administracji wojskowej (szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień). Szczegółowe zasady przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podlaskiego, w tym siedziby
i zasięg działania poszczególnych powiatowych komisji lekarskich określa obwieszczenie
nr 14/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 marca 2021 r. o kwalifikacji woskowej w 2021 r.

PRZECZYTAJ obwieszczenie
nr 14/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 marca 2021 r. o kwalifikacji woskowej w 2021 r.

 

Obwieszczenie_o_kwalifikacji_wojskowej_w_2021_roku_4 Obwieszczenie_o_kwalifikacji_wojskowej_w_2021_roku_4

Red. OKO

WKU w Bielsku Podlaskim

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy