UDSK otrzymał blisko 230 milionów na rozbudowę z Funduszu Medycznego

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku otrzymał blisko 230 milionów na rozbudowę i modernizację. Pieniądze pochodzą z Funduszu Medycznego. Inwestycja rozpocznie się w przyszłym roku, a zakończy w 2027

228 mln zł z Funduszu Medycznego trafi do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego na stworzenie nowego budynku poradni (5 tys. mkw), a także modernizację pomieszczeń po obecnych poradniach (przeprowadzą się tam apteka szpitalna oraz laboratorium szpitalne, a także znajdzie się tam dodatkowa przestrzeń dla kliniki rehabilitacji). Według planów nowy budynek zajmie część obecnego parkingu przed szpitalem – będą w nim parkingi podziemne.

W konkursie wybrano 14 propozycji projektów strategicznych, dla których możliwe będzie ustanowienie programów inwestycyjnych w celu objęcia dofinansowaniem Ministerstwa Zdrowia – informuje Marcin Tomkiel, rzecznik prasowy
Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku.

Pośród wybranych propozycji znalazł się projekt:

   „Poprawa specjalistycznej opieki medycznej dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku”

Przedmiotem tej inwestycji jest budowa i wyposażenie budynku poradni specjalistycznych z parkingiem podziemnym dla pacjentów, modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji Neurologicznej oraz rehabilitacji dziennej oraz poszerzenie bazy łóżkowej w oddziale, modernizacja i wyposażenie Bloku Operacyjnego, przeniesienie i modernizacja Apteki Szpitalnej z Pracownią Przygotowania Cytostatyków, przeniesienie i modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z nowo powstającą Pracownią Mikrobiologii, wymiana 4 dźwigów, modernizacja elewacji z wymianą stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, modernizacja węzła cieplnego, przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, przebudowa ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń administracyjnych oraz zagospodarowanie terenu z modernizacją dróg wewnętrznych, zakup sprzętu i aparatury medycznej. 

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi zwiększenie dostępności do świadczeń ambulatoryjnych, rehabilitacyjnych, diagnostycznych i zabiegowych poprzez zwiększenie liczby gabinetów/poradni ambulatoryjnych, pracowni diagnostycznych, gabinetów i sal rehabilitacyjnych oraz poprawi się komfort i zwiększy się ilość wykonywanych zabiegów na Bloku Operacyjnym.

Głównym zakresem inwestycji jest budowa nowoczesnego, spełniającego wszystkie wymogi sanitarne, przeciwpożarowe oraz BHP budynku na potrzeby poradni specjalistycznych AOS ( Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna  z garażem podziemnym dla pacjentów. Budynek będzie posiadał 3 kondygnacje.

Wyposażony zostanie w obecnie wykorzystywany sprzęt oraz nowo zakupiony dzięki środkom uzyskanym z dofinansowania. Po wybudowaniu nowego budynku, w miejsce obecnie zajmowanych poradni zostanie przeniesiona i powiększona Apteka Szpitalna z Pracownią Przygotowywania Cytostatyków, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z nową Pracownią Mikrobiologii. Dzięki temu proces diagnostyczny zostanie znacznie skrócony z korzyścią dla zdrowia i życia małych pacjentów. Dzięki realizacji inwestycji rozbudowana zostanie Klinika Rehabilitacji Neurologicznej i rehabilitacja ambulatoryjna. Obecnie jest to jedyny oddział rehabilitacji dla dzieci w całym województwie podlaskim. UDSK pragnie sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na tego rodzaju usługi medyczne, dlatego zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz zwiększenie bazy łóżkowej jest jak najbardziej celowe i zasadne.

Zmodernizowany i wyposażony zostanie także Blok Operacyjny UDSK

Zwiększone zapotrzebowanie na zabiegi operacyjne u dzieci wymusza podniesienie jakości wykonywanych usług medycznych w pomieszczeniach o jak najwyższych standardach z zachowaniem reżimu sanitarnego. W ostatnich latach UDSK w Białymstoku znacznie rozszerzył listę oferowanych zabiegów chirurgicznych oraz ortopedycznych, wykonuje się tu skomplikowane operacje skoliozy z wszczepianiem prętów magnetycznych, operacje klatki piersiowej, artroskopie.

W zakresie realizacji inwestycji została ujęta także modernizacja infrastruktury szpitala, tj. wymiana 4 dźwigów osobowych, które obsługują ośmiokondygnacyjny blok łóżkowy, wymiana pokrycia dachowego na całym kompleksie szpitala, modernizacja węzła cieplnego, przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, przebudowa ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń administracyjnych, konserwacja elewacji i stolarki okiennej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowanie terenu. Tak szeroki zakres potrzeb wynika z przestarzałej infrastruktury szpitalnej, nie modernizowanej od czasu rozpoczęcia działalności leczniczej w budynku szpitalnym. Jest to uzasadnione działanie mające na celu poprawę stanu technicznego szpitala, który jako jedyny w województwie podlaskim udziela tak kompleksowego leczenia i diagnostyki dzieci do 18 roku życia.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi zwiększenie dostępności do świadczeń ambulatoryjnych, rehabilitacyjnych, diagnostycznych i zabiegowych, które zostały szeroko opisane i wskazane jako cele do osiągnięcia  w Mapie Potrzeb Zdrowotnych na okres 2021 – 2027. Inwestycja zniweluje również długi okres oczekiwania pacjentów na wizytę w poradniach specjalistycznych, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, świadczenia rehabilitacyjne dziennie i stacjonarne. Wpłynie pozytywnie na jakość wykonywanych świadczeń medycznych, poprawi komfort dla pacjentów i personelu medycznego UDSK.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku jest jedynym specjalistycznym ośrodkiem specjalistycznej opieki koordynowanej dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. w województwie podlaskim, dodatkowo jest ośrodkiem o III stopniu referencyjności. Poradnie specjalistyczne rocznie udzielają ponad 150 tys. porad, co przekłada się na blisko 600 porad dziennie. Pozycja szpitala w regionie ma charakter strategiczny i nie ma możliwości zastąpienia lub uzupełnienia jego działalności przez inne regionalne jednostki. Uzasadnienie celowości opisanej inwestycji jest bezsprzeczne, wybrane działania zapewniają sprostanie przez UDSK wymogom prawnym i potrzebom regionu wynikającym z Map Potrzeb Zdrowotnych i strategii rozwoju województwa podlaskiego.

Wartość inwestycji to 228 mln zł.

Planowany termin rozpoczęcia inwestycji 01.07.2023 r.,

Planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2027 r.

Red. M.L.

Fot. Medyk Białostocki

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy