W Białymstoku powstanie Polskie Centrum BIM

Politechnika Białostocka rozwija współpracę z Polskim Klastrem Budowlanym

Polski Klaster Budowlany i Politechnika Białostocka rozszerzają współpracę. Wspólnie wykształcą managerów specjalistów, którzy wprowadzą cyfryzację do polskich przedsiębiorstw budowlanych. Wszystko dzięki nowemu kierunkowi studiów magisterskich o nazwie „BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku”, a także Polskiemu Centrum BIM, które powstanie w Białymstoku. Chodzi o budynek demonstracyjny, który stanie się kolebką wszystkich działań, mających na celu wdrożenie technologii BIM-u w naszym kraju.

7 września 2021 r. Politechnika Białostocka oraz Polski Klaster Budowlany zawarły porozumienie o współpracy. Strony zadeklarowały realizację wspólnych przedsięwzięć naukowych, badawczych i dydaktycznych. Polski Klaster Budowlany objął też patronat nad nowym kierunkiem studiów drugiego stopnia, który został utworzony na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB.

– Dzięki współpracy z Polskim Klastrem Budowlanym chcemy kształcić kadry inżynierskie, które będą posiadały kompetencje pożądane na współczesnym i przyszłym rynku pracy. Nowe, rozszerzone porozumienie pomiędzy Polskim Klastrem Budowlanym i Politechniką Białostocką to odpowiedź na rozwój technologii, nowe potrzeby i nowe wyzwania – podkreślała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

Najbardziej aktualnym wyzwaniem polskiej branży budowlanej jest jej cyfryzacja, a konkretnie wprowadzenie technologii BIM Building Information Modeling. Na całym świecie praca w tym systemie uznawana jest za standard. W Polsce to wciąż nowinka technologiczna.

Według Tomasza Kozłowskiego, koordynatora Polskiego Klastra Budowlanego Krajowego Klastra Kluczowego, firmy budowlane czekają na nowy sposób myślenia w budownictwie i przygotowują się do jego wdrożenia.

– Działania Polskiego Klastra Budowlanego i Politechniki Białostockiej mogą te firmy wynieść na wyższy poziom. Dzięki naszym wspólnym działaniom możemy doprowadzić do przewagi konkurencyjnej, która zaowocuje na wiele lat – powiedział Tomasz Kozłowski.

Podkreślił też, że bez udziału uczelni nie da się wprowadzić BIM-u do podlaskich oraz polskich przedsiębiorstw budowlanych. Zapowiedział, że w Białymstoku, przy ul. Pułkowej powstanie Polskie Centrum BIM.

– Tu, w Białymstoku, powstanie budynek demonstracyjny, który będzie kolebką wszystkich działań, mających na celu wdrożenie BIM-u w Polsce – podkreślił Tomasz Kozłowski.

Jakie funkcje będzie pełniło Polskie Centrum BIM, wyjaśniła Anna Moskwa, wiceprezes zarządu Polskiego Klastra Budowlanego Krajowego Klastra Kluczowego.

– Wybudujemy budynek demonstracyjny, który od samego początku będzie zaplanowany, zaprojektowany, jak również zarządzany z wykorzystaniem technologii BIM. Dodatkowo w ramach projektu planujemy stworzenie warunków do pracy dla naszych film. Tworzymy stanowiska pracy, zatrudniamy też kadrę, która ma aktywnie wspierać przedsiębiorstwa we wdrażaniu tej technologii w swojej działalności – mówiła Anna Moskwa.

Wiceprezes zarządu Polskiego Klastra Budowlanego przyznała, że na rynku pracy brakuje wykształconych specjalistów. Dlatego cieszy ją uruchomienie studiów BIM na Politechnice Białostockiej.


– Bardzo cieszy nas możliwość realizacji tego projektu razem z Politechniką. Nie wyobrażamy sobie realizacji tego typu działania bez wsparcia wiodącej uczelni technicznej naszego regionu. My, jako Klaster, udostępniamy w ramach współpracy możliwość praktycznej nauki na modelu cyfrowym, który zostanie stworzony w wyniku realizacji naszej inwestycji. Jesteśmy przekonani, że osoby które będą aktywnie z nami współpracować, studenci, którzy dzisiaj podejmą naukę na nowym, wspólnie tworzonym kierunku, będą mieli możliwość znalezienia dobrej i dobrze płatnej pracy, nie tylko w naszych przedsiębiorstwach regionalnych, ale tak naprawdę na całym świecie – podkreślała Anna Moskwa, wiceprezes zarządu Polskiego Klastra Budowlanego.

Rekrutacja kandydatów na studia na kierunku „BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku” trwa. Szczegóły dotyczące zapisów można znaleźć na stronie internetowej pb.edu.pl w zakładce „kandydaci”.

Kto może studiować na kierunku BIM?

Na naszym nowym kierunku studiów drugiego stopnia „BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku” będziemy kształcić managerów. Ofertę kierujemy przede wszystkim do absolwentów studiów inżynierskich: budownictwa, architektury, inżynieria środowiska oraz kierunków pokrewnych – wyjaśnia dr inż. Małgorzata Lelusz, prodziekan ds. studenckich i kształcenia na Wydziale Budownictwa i Nauko o Środowisku PB.

Obecnie projektuje się i realizuje obiekty z wykorzystaniem nowoczesnych technik. Nadzoruje budowę przy pomocy dronów, siedząc kilkaset lub kilka tysięcy metrów dalej. Właśnie tego typu managerów specjalistów, będziemy wspólnie z Polskim Klastrem Budowlanym szkolić. Nasi studenci będą mieli możliwość odbywania praktyk i zobaczenia w rzeczywistości, jak wygląda praca w technologii BIM na modelowym budynku Polskiego Centrum BIM w Białymstoku – dodała dr inż. Małgorzata Lelusz.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Klastrem Budowlanym Krajowym Klastrem Kluczowym a Politechniką Białostocką zostało zawarte na czas nieokreślony. Ze strony Politechniki dokument podpisała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. Polski Klaster Budowlany reprezentował Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego, koordynator Klastra Tomasz Kozłowski.

Polski Klaster Budowlany, wcześniej funkcjonujący jako Wschodni Klaster Budowlany, należy do elitarnej grupy 7 klastrów działających w Polsce, które otrzymały status Krajowego Klastra Kluczowego. Polski Klaster Budowlany grupuje już ponad 300 firm i działa na terenie całego kraju.

Red. M.L.

Fot. Katarzyna Cichoń/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy