12,5 miliona złotych na kształcenie zawodowe: staże, praktyki, dodatkowe zajęcia

Zarząd Województwa (28.04) przyznał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) siedmiu projektom, których celem jest dostosowanie nauki do potrzeb rynku pracy i zwiększenie szansy absolwentów szkół zawodowych na uzyskanie dobrej pracy. Zarząd zwiększył również pulę pieniędzy na dofinansowanie projektów w ramach drugiej tury tego konkursu.

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zrealizuje projekt „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach”

Jego wartość to 2,8 mln zł, a dotacja blisko 2,6 mln zł. Ma on podnieść kompetencje kluczowe 140 uczniów i 40 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych: kołach naukowych, wycieczki edukacyjnych, wyjazdach na uczelnie wyższe, a także w kursach i stażach u pracodawców. Skorzystają też z porad doradcy zawodowego czy trenera kompetencji. Z kolei nauczyciele wezmą udział w kursach i szkoleniach, studiach podyplomowych oraz stażach w przedsiębiorstwach.

Miasto Suwałki otrzymało 1,4 mln zł (wartość 1,5 mln zł) na projekt, skierowany do uczniów Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach, kształcących się w Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkole I Stopnia nr 2. 

Wezmą udział w dodatkowych lekcjach przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz zajęciach z matematyki. Skorzystają z szeregu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, wezmą udział w wyjazdach na uczelnie oraz do fabryk w kraju. Uczestniczyć będą w dodatkowych stażach zawodowych, a zdolni uczniowie otrzymają stypendia. Na cele projektu wyremontowane i doposażone zostaną dwie pracownie, przygotowujące do zawodów: technik informatyk i technik reklamy.

Protinus Ośrodek Szkoleniowo−Badawczy w Białymstoku swój projekt skieruje do 70 uczniów i sześciu nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie.

Jego koszt to 450 tys. zł, dofinansowanie pokryje 428 tys. zł. Dla uczniów zostaną zorganizowane staże zawodowe, zajęcia laboratoryjne z programowania na Uniwersytecie w Białymstoku, zajęcia specjalistyczne u przedsiębiorców. Nauczyciele również skorzystają z praktyk zawodowych. Zmodyfikowane zostaną programy nauczania na kierunkach: technik informatyk i technik elektryk.

„Fachowcy z Augustowa” to projekt Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego, skierowany do 200 uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Wezmą udział w szkoleniach zawodowych, zakończonych międzynarodowymi certyfikatami, programie przedsiębiorczości, skorzystają z porad doradcy, psychologa. Ich nauczyciele również podniosą swoje kompetencje podczas szkoleń zawodowych. Koszt tego projektu wynosi ponad 2 mln zł, dotacja – 1,9 mln zł.

Kolejny projekt, który otrzymał wsparcie, nosi nazwę „Robimy krok w stronę samodzielności”, a zgłoszony został przez Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

Wart jest 871 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP pokryje 822 tys. zł. Jego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych 24 uczniów z niepełnosprawnością z Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim. Będą oni uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dydaktycznych, wyrównawczych, wyjazdach edukacyjnych, stażach zawodowych. Staże i szkolenia zawodowe obejmą również 16 nauczycieli.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży zrealizuje projekt skierowany do 60 uczniów klas I-IV na kierunku technik informatyk, kształcących się w Akademickiej Szkole Ponadgimnazjalnej w Łomży oraz do pięciu nauczycieli tej szkoły.

Uczniowie wezmą udział w warsztatach zawodowych, stażach, spotkaniach z przedsiębiorcami, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, kursach przygotowujących na studia, a ci najzdolniejsi otrzymają stypendia i pojadą na obóz naukowy. Szkolenia obejmą również nauczycieli. W ramach projektu zostaną wyposażone pracownie szkolne. Koszt tego przedsięwzięcia sięga blisko 2 mln zł, dotacja – 1,9 mln zł.

Natomiast Fundacja Science Point dotację wykorzysta na projekt skierowany do 55 uczniów klas o kierunkach: technik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk oraz do 13 nauczycieli tych kierunków w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie.

Będą oni realizować program rozwojowy, obejmujący m.in.: kursy zawodowe i staże, pomoc stypendialną. W ramach projektu zostaną również doposażone pracownie zawodowe. Projekt wart jest 1,8 mln zł, a dotacja wyniesie 1,7 mln zł.

Więcej pieniędzy na drugą rundę

Podmioty te wzięły udział w konkursie w ramach poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Konkurs podzielony jest na rudny. Te projekty, które dziś zyskały dofinansowane, zostały zgłoszone w ramach rudny pierwszej, przed nami rozstrzygnięcie rundy drugiej.

Jej pula to 10 mln zł, tymczasem z prac komisji oceny projektów wynika, że pozytywną ocenę otrzymało 8 projektów o łącznej kwocie dofinansowania 16,5 mln zł. Dlatego Zarząd Województwa na dzisiejszym posiedzeniu zwiększył budżet tego konkursu –  w ramach drugiej rundy –  do 17 mln zł.

 

Red. M.L.

Fot. arch. Podlaskie24.pl

Barbara Likowska-Matys / Departament Rozwoju Regionalnego UMWP

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy