W Roszkach-Wodźkach powstanie budynek szkoleniowy

30 000 zł pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach “Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” trafi do sołectwa Roszki Wodźki na budowę budynku szkoleniowego na potrzeby mieszkańców wsi

Burmistrz Krzysztof Gołaszewski (8.05) podpisał z zarządem województwa umowę o dofinansowanie. Burmistrz chce drugie tyle pieniędzy czyli 30 000 zł dołożyć z budżetu gminy.

– Na kolejnej sesji Rady Miejskiej będę wnioskował, aby radni wyrazili zgodę na przekazanie dotacji z budżetu gminy na ten cel w wysokości 30 000 zł – mówi burmistrz.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup materiałów budowlanych. Prace budowlane zostaną natomiast wykonane czynem społecznym przez mieszkańców wsi Roszki-Wodźki.

Inwestycja powstaje dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców wsi Roszki Wodźki, którzy sami znaleźli środki na rozpoczęcie prac i budowę fundamentów, przeznaczyli na to fundusz sołecki oraz aktywnie i bardzo ciężko pracują przy budowie tej inwestycji. Jesteście wspaniali, dlatego jako gmina musimy zrobić wszystko, aby pomóc w ukończeniu tej wspaniałej inwestycji – podkreśla burmistrz Krzysztof Gołaszewski.

Wybudowany budynek szkoleniowy ma służyć mieszkańcom do organizacji spotkań i szkoleń. Będzie z niego korzystać także KGW „Wodźkowianki”, które powstało w lipcu 2020 r. Członkami Koła zostali praktycznie wszyscy mieszkańcy wsi. Obecnie KGW nie ma takiego miejsca i członkowie spotykają się w domach prywatnych, a najczęściej w domu sołtysa. KGW „Wodźkowianki” jest bardzo aktywne. Bierze udział w różnego rodzaju projektach i inicjatywach, organizuje spotkania i szkolenia dla rolników.

Nasze koło to nasze sołectwo, więc inicjatywy są wspólne dla koła i sołectwa. A każdą pozyskaną złotówkę przez KGW czy sołectwo staramy się dokładać do zagospodarowania działki… Wszystkie inicjatywy, jakie przeprowadzamy czy w których bierzemy udział są realizowane czynem społecznym – naszym zaangażowaniem, poświęceniem czasu a niekiedy również dołożeniem środków finansowych, ale zależy nam po prostu, aby wyjść z domu i aktywnie spędzać czas w swoim towarzystwie i co najważniejsze bawiąc się przy tym i czerpiąc wiedzę od starszych (…) – mówi Krzysztof Roszkowski, sołtys wsi Roszki-Wodźki.

Od trzech lat sołectwo konsekwentnie realizuje swoje plany związane ze stworzeniem miejsca dla ogółu lokalnej społeczności. Celem tych działań jest zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej, umożliwiającej spotkania i aktywności angażujących mieszkańców wsi.

Budynek powstaje na gminnej działce znajdującej się w centrum miejscowości.

Nieruchomość została nabyta przez Gminę Łapy w 2020 roku i przekazana w użyczenie Radzie Sołeckiej wsi Roszki-Wodźki w celu wykorzystania jej według potrzeb mieszkańców.

Od momentu otrzymania w użyczenie działki, mieszkańcy wsi Roszki-Wodźki intensywnie starają się ją zagospodarować przeznaczając na ten cel wszelkie dostępne środki, jakimi dysponują.

Zakupiona działka była bardzo zaniedbana. Mieszkańcy, własnymi siłami oczyścili ją i wyrównali teren. Pracy było nie mało, bo na działce rosło dużo dzikich krzewów i drzew znajdowały się tam również pozostałości po zawalonych budynkach gospodarczych – opowiada Krzysztof Roszkowski, sołtys wsi Roszki-Wodźki. – Po uporządkowaniu terenu, mieszkańcy na własny koszt nawieźli piasku i ziemi, aby wyrównać jej poziom. W 2022 roku działka została ogrodzona materiałem zakupionym z funduszu sołeckiego za 2021 r., zaś prace wykonali mieszkańcy w czynie społecznym. Również w 2022 r dzięki pozyskanym środkom w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Łapy 2022 na części działki powstały dwie wolnostojące altany wyposażone w drewniane stoły i ławy pokryte gontem. Został wymurowany również grill z cegły klinkierowej, a teren pod altanami został utwardzony i wyłożony kostką. Mieszkańcy zaś na własny koszt część terenu wokół altan obsadzili drzewkami i wysypali korą – dodaje.

Ponadto z funduszu sołeckiego oraz pieniędzy zebranych od mieszkańców został opłacony projekt budowy oraz została zakupiona część materiałów do budowy. Obecnie są wylane i ocieplone fundamenty, zalana na nich opaska i warstwa betonu, budowa ścian nośnych i działowych, a następnie planowane jest wykonanie pokrycia dachowego i wstawienie okien i drzwi.

Red. M.L.

Fot. Podlaskie.eu

Urząd Miejski w Łapach

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy