Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego

Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia i matki Róży Czackiej w Warszawie

Urodził się na Podlasiu – w Zuzeli. Uczył się w Łomży. Dziś w niedzielę 12 września Kościół wynosi na ołtarze kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kardynał Stefan Wyszyński będzie beatyfikowany

STEFAN WYSZYŃSKI URODZIŁ SIĘ 3 SIERPNIA 1901 ROKU W ZUZELI NAD BUGIEM

W 1920 roku wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1924 r. Objął wówczas wikariat przy katedrze włocławskiej, był też redaktorem naczelnym dziennika diecezjalnego.

Następnie zaczął studiować prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1929 roku uzyskał dyplom doktora prawa kanonicznego. Osiem lat później został członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski – Auguście Hlondzie.

W latach niemieckiej okupacji na polecenie władz diecezji ukrywał się. Prowadził konspiracyjną akcję oświatową. Pełnił obowiązki kapelana Armii Krajowej. Po wojnie powrócił do Włocławka. W 1946 roku został mianowany biskupem lubelskim, a dwa lata później – arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim i prymasem Polski.

Gdy papież Pius XII mianował go kardynałem w 1953 roku, prymas Wyszyński nie mógł pojechać do Watykanu na konsystorz z powodu nasilających się prześladowań Kościoła w Polsce. Aresztowany został we wrześniu 1953 roku. Wolność odzyskał w październiku 1956 roku i wrócił do Warszawy.


16 października 1978 roku Jan Paweł II zwrócił się do prymasa Stefana Wyszyńskiego ze słowami:

Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża – Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła”.

PRYMAS WYSZYŃSKI ZMARŁ 28 MAJA 1981 ROKU PO CIĘŻKIEJ CHOROBIE.

Array


Red. OKO

na podst. Wikipedii

0 0 głos
Ocena artykułu
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Śledź komentarze
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy