Społecznicy, naukowcy i leśnicy pracują nad wyznaczeniem wokół Białegostoku lasów o zwiększonej funkcji społecznej

Społecznicy, naukowcy i leśnicy pracują nad wyznaczeniem wokół Białegostoku lasów o zwiększonej funkcji społecznej

 

Wczoraj 11.10 w nadleśnictwie Dojlidy odbyło się spotkanie podczas którego pracowano nad wytypowaniem wokół Białegostoku lasów pełniących funkcję społeczną i rekreacyjną, które mają podlegać umiarkowanemu gospodarowaniu w sposób akceptowalny społecznie. Wstępnie zaproponowano aż 5 727 ha takich lasów. Niebawem odbędą się kolejne spotkania w których warto uczestniczyć.

 

Lasy otaczające aglomeracje stanowią kluczowe miejsce rekreacji oraz pełnią ważne funkcje ochronne. Ma to szczególnie istotne znaczenie w obliczu zmian klimatu i innych zagrożeń cywilizacyjnych. Pomimo tego takie lasy były dotychczas intensywnie użytkowane gospodarczo, również poprzez rozległe zręby zupełne, co budziło niezadowolenie i brak akceptacji ze strony społeczeństwa. W Polsce powstał ogromny ruch społeczny liczący setki grup, które domagają się zachowania lasów znajdujących się pobliżu miast i mniejszych miejscowości. W Białymstoku rok temu odbyła się na ten temat konferencja naukowa zainicjowana przez dr Dana Wołkowyckiego z Politechniki Białostockiej, podczas której dyskutowano o konieczności zmiany podejścia do lasów otaczających aglomeracji.

Dlatego Lasy Państwowe wyszły z inicjatywą i wdrożyły przepisy na mocy których wyznaczane są lasy o zwiększonej funkcji społecznej, wykorzystywane w celach rekreacyjnych. W takich lasach gospodarowanie ma być prowadzone w sposób bardziej akceptowalny przez użytkowników – nie będzie zrębów zupełnych, orki gleby, mają być pozostawiane istotne fragmenty starego lasu oraz młode drzewa z naturalnych, wielogatunkowych odnowień.

 

11.10.2022 w Nadleśnictwie Dojlidy i z inicjatywy Pana Nadleśniczego Wojciecha Świteckiego odbyło się spotkanie, którego celem było  wyznaczenie lasów o zwiększonej funkcji społecznej wokół Białegostoku. W spotkaniu uczestniczyło kilkanaście osób, w tym przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy reprezentujący Wydział Leśny Politechniki Białostockiej oraz Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Podczas spotkania zapoznano się z wytycznymi oraz przedyskutowano liczne propozycje Nadleśnictwa lasów o zwiększonej funkcji społecznej.

 

Nadleśnictwo Dojlidy zaproponowało 5 727 hektarów takich lasów. Propozycja nadleśnictwa będzie uzupełniana przez stronę społeczną. Chodzi przede wszystkim o takie lasy jak Las Wesołowski (Antoniuk) i Las Pietrasze w północnej części Białegostoku oraz Las Solnicki wokół lotniska, które są wykorzystywane przez spacerowiczów, biegaczy, entuzjastów nordic walking, osoby praktykujące kąpiele leśne, grzybiarzy.

 

Lasy otaczające Białystok mają szczególne znaczenie. Białystok ma 10 miejsce pod względem ilości mieszkańców wśród miast wojewódzkich i drugie miejsce pod względem gęstości zaludnienia. Jednocześnie, wbrew pozorom, jesteśmy na szarym końcu pod względem udziału terenów zieleni w powierzchni miasta – 32%. Dla porównania Koszalin ma 70%, Zielona Góra 67,5%, Kielce – 66. 8%. Średnia krajowa to 52%. Dlatego presja społeczna na rekreacyjne użytkowanie lasów ochronnych miasta rośnie – zauważa architektka Ewa Korolczuk z Ratujmy Zwierzyniec.

 

Dzisiejsze spotkanie w Nadleśnictwie Dojlidy stwarza możliwość rozpoczęcia długoterminowej i wielopłaszczyznowej współpracy leśników oraz różnych grup społecznych i środowisk naukowych. Pozwoli to na wspólne stawienie czoła złożonym wyzwaniom zmieniającego się świata, w szczególności zrozumienia i wdrożenia nowych funkcji lasów społecznych.  – komentuje  [prof. dr hab. ] Mirosław Ratkiewicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, który również uczestniczył w spotkaniu.

Mam nadzieję na dalsze spotkania i rzeczowe wypracowanie zasięgu lasów ważnych społecznie, również poza obszarem miasta, w okolicach wsi Rybniki, Katarynka i Jurowce. Pozytywnie odbieram też propozycje Nadleśnictwa dotyczące lasów społecznych w mieście Białystok, szczególnie objęcie ta kategorią  prawie całego Lasu Pietrasze i Antoniuk – dzieli się wrażeniami Elżbieta Sawicka  – mieszkanka Gminy Wasilków, działająca między innymi w inicjatywie obywatelskiej SupraśLAS i wspierająca inne projekty sportowe i rekreacyjne na terenie Puszczy Knyszyńskiej.

– Inicjatywa lasów społecznych to dawna wyczekiwany  krok w dobrym kierunku. Lasy w znacznym stopniu obniżają temperaturę latem, łagodzą ekstremalne zjawiska pogodowe, dlatego pozwalają nam adaptować się do zmieniającego się klimatu. Jest to szczególnie istotne w przypadku wielkich aglomeracji – mówi biolog, Adam Bohdan z Fundacji Dzika Polska

 

Leśnicy przedstawili swoje propozycje lasów o zwiększonej funkcji społecznej i były one spójne z częścią naszych propozycji, co nas cieszy. Zależy nam bardzo na możliwie szybkim wytypowaniu lasów społecznych i modyfikacji w nich gospodarki leśnej – komentuje Małgorzata Grabowska-Snarska ze Stowarzyszenia Okolica, zaangażowana od lat w ochronę białostockich lasów.

 

Jak wykazuje szereg badań, przebywanie w lasach wspomaga nasze zdrowie psychiczne, z którym jest coraz trudniej w dobie kryzysów i przewlekłych stresów. Dodatkowo wspomaga odpornośc na infekcje, stanowiąc kompleksową profilaktykę i korzystne środowisko rehabilitacji psychicznej i fizycznej – zauważa dr psychiatrii Katarzyna Simonienko prowadząca Centrum Terapii Lasem.

Podlasie słynie z obszarów zielonych. Wspaniale, gdyby lasy miejskie były łatwo dostępne dla zestresowanych mieszkańców miasta, nierzadko zmagających się z chorobami układu krążenia, nadciśnieniem, cukrzycą, zaburzeniami lękowymi czy depresyjnymi, w przypadku których, uzupełniając leczenie farmakologiczne,  leśne spacery mogą naprawdę pomóc.

 

Do 7 listopada można nadsyłać do nadleśnictwa propozycje lasów o zwiększonej funkcji społecznej. Kolejne spotkanie z nadleśnictwem w tej sprawie odbędzie się 21 listopada. Osoby zainteresowanie działaniami organizacji pozarządowych w zakresie typowania  lasów o zwiększonej funkcji społecznej zachęcamy do śledzenia strony https://www.facebook.com/lasydlanas/

 

Red. OKO

Fot. Podlaskie24.pl

Lasydlanas

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy