Białystok. Galeria im. Sleńdzińskich pozyskała dzieła Tobiasza Habera – jednego z kopistów z białostockiego getta

𝟏𝟏 𝐩𝐫𝐚𝐜 ż𝐲𝐝𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐚𝐫𝐭𝐲𝐬𝐭𝐲 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐚𝐬𝐳𝐚 𝐇𝐚𝐛𝐞𝐫𝐚, w tym jeden obraz olejne 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢ł𝐲 𝐝𝐨 𝐳𝐛𝐢𝐨𝐫ó𝐰 𝐆𝐚𝐥𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐢𝐦. 𝐒𝐥𝐞𝐧𝐝𝐳𝐢ń𝐬𝐤𝐢𝐜𝐡 To doskonały początek kolekcji sztuki żydowskiej w Białymstoku. Prace zostały przekazane przez rodzinę Adlerów, która mieszka w Szwacjarii Rysunki i obraz żydowskiego artysty Tobiasza Habera – jednego z kopistów z białostockiego getta – trafiły jako dar do Galerii […]

Czytaj dalej…

Partnerzy