Prezydent Białegostoku uzyskał wotum zaufania i absolutorium

Nie wszyscy radni uznali, że prezydent Białegostoku zasłużył na udzielenie mu wotum zaufania Głosowanie poprzedziła dyskusja nad „Raportem o stanie miasta za 2021 rok”. Radni zdecydowali też o absolutorium. Z „Raportu o stanie miasta Białegostoku za 2021 rok” dowiadujemy się m.in.: jakie działania podjęto w różnych dziedzinach, ale jak mówiła radna Agnieszka Rzeszewska: „nie padły […]

Czytaj dalej…

Prezydent Białegostoku z wotum zaufania i absolutorium

Białostoccy radni podczas poniedziałkowej sesji (21 czerwca) podjęli uchwałę o udzieleniu prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu absolutorium za 2020 rok, zatwierdzili sprawozdanie finansowe miasta za 2020 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok Zgodnie ze znowelizowanymi w styczniu 2018 roku zapisami ustawy o samorządzie gminnym, wójt (w przypadku Białegostoku – prezydent) co roku przedstawia […]

Czytaj dalej…

PiS znowu górą w sejmiku. Radni odrzucili wniosek o odwołanie zarządu.

Tym razem obyło się bez niespodzianek i nerwów. Na sali sejmiku pojawiło się 16 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Po głosowaniu okazało się, że Zarząd Województwa Podlaskiego wciąż ma poparcie większości w sejmiku i nie został odwołany. Głosowanie było konieczne, bo na poprzedniej sesji nie było Justyny Żalek z Porozumienia i zarząd nie dostał wotum zaufania. ( […]

Czytaj dalej…

Partnerzy