MZ: Wstrzymujemy wydawanie certyfikatów po dawce przypominającej dla osób zaszczepionych Johnson&Johnson

Ministerstwo Zdrowia wstrzymuje wydawanie certyfikatów po dawce przypominającej dla osób zaszczepionych Johnson&Johnson – Powodem jest brak porozumienia na szczeblu Unii Europejskiej co do zasad uznawania dawki przypominającej po zaszczepieniu Johnson&Johnson. Na poziomie UE nie funkcjonuje obecnie żadne rozwiązanie techniczne, które pozwala rozpoznawać dawkę drugą szczepienia po zaszczepieniu J&J, jako dawkę przypominającą. Działając w interesie osób zaszczepionych […]

Czytaj dalej…

Partnerzy