Białystok. Od marca będą obowiązywały nowe zasady odbioru odpadów


Od 1 marca 2020 r. – zgodnie z grudniową uchwałą Rady Miasta Białystok – będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyczyną tych zmian jest konieczność zapewnienia samobilansowania się systemu gospodarki odpadami w gminie, co wynika z przepisów prawa. 

15 stycznia Rada Miasta przyjęła też uchwałę, która pozwoli najstarszym, żyjącym samotnie emerytom zmniejszyć te opłaty.

Obowiązujące w Białymstoku od 2013 roku stawki za wywóz śmieci zależne są nie od liczby mieszkańców gospodarstwa domowego, lecz od powierzchni lokalu mieszkalnego. Obecnie przy zbiórce selektywnej płacimy: przy powierzchni mieszkania do 40 m2 – 9 zł miesięcznie, powierzchni 40,01-80 m2 – 21 zł, zaś większej powierzchni – 29 zł. Przy braku selekcji opłaty są dwa razy wyższe.

Uchwalone w grudniu nowe stawki wynoszą odpowiednio: 

16 zł, 36 zł i 45 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 7-16 zł, w zależności od wielkości lokalu. Są to stawki dla zbiórki selektywnej – zgodnie z przepisami wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregacji odpadów. Jeśli zostanie stwierdzone, że ktoś nie segreguje śmieci, zapłaci stawkę podwójną.

Będą też dostępne ulgi

Ulgę można dostać za posiadanie kompostownika na bioodpady – odpowiednio do wielkości lokalu od 1 do 3 zł miesięcznie. Dodatkową ulgę dostaną rodziny spełniające kryteria Karty Dużej Rodziny – wspólnie zamieszkujące – oraz osoby gorzej sytuowane (korzystające z opieki społecznej).

Radni przyjęli też uchwałę regulującą zasady programu osłonowego na lata 2020-2021, który pozwoli zmniejszyć opłaty za odpady najstarszym, żyjącym samotnie emerytom. 

Muszą oni jednak spełniać odpowiednie kryteria – mieszkać w pojedynkę w mieszkaniu o powierzchni ponad 40 m2 (czyli druga i trzecia stawka), segregować śmieci, mieć niewysoki dochód i nie korzystać z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych. Dla uzyskania ulgi, która będzie wynosiła połowę stawki, trzeba będzie złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą, aby Gmina Białystok odbierała odpady z ich nieruchomości po 29 lutego 2020 r., powinni złożyć w terminie od 17 stycznia do 21 lutego pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z nową deklaracją. Jeśli tego nie zrobią, gmina zaprzestanie odbierania odpadów komunalnych z ich nieruchomości.


Właściciele nieruchomości „mieszanych”, tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, pozostają obligatoryjnie objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W takim przypadku należy jednak do 10 kwietnia 2020 r. złożyć nowe deklaracje obowiązujące od marca.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, również mają obowiązek złożenia nowych deklaracji począwszy od 1 marca 2020 r. ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej.

Dokumenty w powyższych sprawach należy składać w Departamencie Finansów Miasta Urzędu Miejskiego w Białymstoku: Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, ul. Kamienna 17 (pok. 105 i 110).

Dodatkowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy referatu pod numerami telefonów: 85 869 6591 (i kolejno aż do końcówki 6597).

Obowiązujące akty prawne dostępne są na stronie www.bip.bialystok.pl.

Red. M.L.

Fot. Podlaskie24.pl

Urząd Miejski w Białymstoku

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy