Może ruszać budowa kolejnego odcinka Via Baltica. Wojewoda podpisał zgodę

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał w poniedziałek (12.08.) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która obejmuje budowę ok. 17 km drogi ekspresowej S-61 na odcinku Śniadowo-Łomża Południe. To kolejny fragment strategicznej dla naszego regionu trasy Via Baltica.

 

Budowa odcinka jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych, planowanych do realizacji na terenie województwa podlaskiego, którego głównym celem jest: poprawa społecznej, ekonomicznej, i przestrzennej spójności z krajami Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i regionalnym. Chodzi też o zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, poprawę warunków ruchu (przepustowość, zmniejszenie strat czasu) oraz zapewnienie komfortowego, i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi. Inwestycja ma zapewnić odpowiednie parametry nośności nawierzchni, spełniające kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich. Ponadto ma też zmniejszyć uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowane przez ruch w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych innych.

 

 

 

Cieszę się, że mogę podpisać tę decyzję. To kolejny etap realizacji inwestycji, która jest bardzo ważna dla naszego regionu, kraju, a nawet europejskiego systemu komunikacji” – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. „Odcinek zaczyna się od węzła Śniadowo na terenie województwa mazowieckiego. Po dwóch kilometrach. w okolicach Śniadowa przekracza granicę województwa podlaskiego, i prowadzi do węzła Łomża Południe” – tłumaczył wojewoda.

 

 

Zobacz też: Via Baltica Suwałki – Budzisko. Wojewoda wydał zezwolenie

 

 

Urząd wojewódzki szacuje, że wyda w najbliższym czasie ok. 640 decyzji odszkodowawczych. Choć na trasie nie ma domów czy zabudować gospodarczych, trzeba będzie zapłacić za grunty.

 

Mieszkańcy tak długo czekali na tę drogę, że dorośli do tego momentu, że nikt nie będzie protestować z tego powodu, że będzie musiał utracić grunt. Bo dla każdego mieszkańca ważniejsze jest bezpieczeństwo i dobry komfort życia, który zapewni ta droga” – mówił starosta łomżyński Lech Szabłowski.

 

Według starosty, tym co może budzić dyskusje jest kwestia wysokości odszkodowań.

 

„To dopiero przed nami. Rzeczoznawcy muszą wykonać wyceny. Na innych odcinkach wyceny były jednak na tyle realne w stosunku do wartości gruntów na rynku, że nie spodziewam się trudnych sytuacji” – podkreślał starosta.

 

Via Baltica ma biec od węzła Podborze w okolicach Ostrowi Mazowieckiej, i później przez wspomniany węzeł Śniadowo, iść w stronę wspomnianego węzła Łomża Południe. Później omijając Łomżę skieruje się w stronę Kolna, Stawisk i Szczuczyna. Przekroczy granicę województwa, gdzie ma przebiegać przez obwodnicę Ełku. Później w Raczkach wróci na teren Podlasia, i skieruje się przez obwodnicę Suwałk w kierunku Budziska.

 

„Do tej pory zrealizowano 13-kilometrową obwodnicę Suwałk oraz 10-kilometrowy fragment obwodnicy Augustowa (na wysokości Raczek). W budowie jest też druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna. Przekazaliśmy do publikacji ogłoszenia o przetargach na budowę odcinków Suwałki – Budzisko oraz Podborze – Śniadowo” – mówił Wojciech Borzuchowski, dyrektor podlaskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zobacz też: Suwałki- Budzisko. GDKiA ponownie ogłosiła przetarg na budowę trasy ekspresowej

Trasa Via Baltica będzie miała klasę drogi ekspresowej, czyli dwa pasy ruchu w oba kierunki. Powstanie też 10 wiaduktów i trzy mosty. Koszt to 380,3 mln zł.

 

Zakres robót budowlanych obejmuje:

•    budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S-61 od km 0+000 do km 16+998,92 (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku),
•    budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP „Chomentowo Wschód” kat. II km ok. 11+500 – strona wschodnia, oraz MOP „Chomentowo Zachód” kat. III km ok.
11 +200 – strona zachodnia) wraz z infrastrukturą techniczną,
•    budowę 1 węzła drogowego typu – węzeł „Śniadowo” w km ok. 1 +232,
•    przebudowę odcinków istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych,
•    budowę dodatkowych jezdni oraz zjazdów do istniejących działek,
•    budowę ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych wzdłuż przebudowywanych dróg,
•    budowę elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, dreny),
•    budowę 14 obiektów inżynierskich w tym:
11 w ciągu drogi ekspresowej (w tym 6 pełniących funkcję przejść dla zwierząt),
3 nad drogą ekspresową.
•    budowę 19 zbiorników (retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych otwartych).

 

Termin zakończenia prac – 9 grudnia 2020 roku.

 

 

 

Red. M.L.

Fot. bialystok.uw.gov.pl / gddkia.gov.pl

Podlaski Urząd Wojewódzki

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy