S61 Łomża Zachód – Kolno ma już wykonawcę

S61 – ostatni odcinek ma wykonawcę

GDKiA podpisała umowę na budowę prawie 13-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61 Łomża Zachód – Kolno. To obwodnica Łomży, strategiczna część budowanego szlaku komunikacyjnego Via Baltica z przeprawą przez Narew, która przejmie ruch tranzytowy. Ze względu na problemy z poprzednim wykonawcą, a co za tym idzie dodatkowymi procedurami przetargowymi, będzie to też ostatni realizowany odcinek drogi ekspresowej S61.

Dużo pracy…

Obwodnicę Łomży wybuduje firma Intercor za 713,4 mln zł. Zadaniem nowego wykonawcy będzie dokończenie projektowania oraz optymalizacja wykonanych wcześniej projektów wraz z wybudowaniem niemal 13-kilometrowego odcinka S61. Ma to być dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Rodzaj nawierzchni wybierze wykonawca. Wybudowane zostaną również trzy węzły drogowe – Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ – oraz nowy, 1200-metrowy most nad doliną Narwi.

Inwestycja obejmuje też budowę dodatkowych jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych. Przewidziano także urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe, urządzenia oczyszczające oraz przejścia dla zwierząt. W sumie na S61 zostanie wykonanych 16 obiektów inżynierskich.

W ramach zadania powstanie również nowy fragment jednojezdniowej DK64 na odcinku od węzła Łomża Północ do Elżbiecina o długości prawie 7 km. Odcinek DK64 będzie miał jedną jezdnię, a skrzyżowania w postaci rond zbudowane zostaną w rejonie miejscowości Marianowo (z istniejącą DK61) oraz w rejonie miejscowości Elżbiecin (z istniejącą DK64).

Realizacja odcinka S61 Łomża Zachód – Kolno, tak jak pozostałych odcinków pomiędzy Podborzem a Stawiskami, jest współfinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

…mało czasu

Umowa reguluje kilka istotnych etapów realizacji umowy, tzw. kamieni milowych. Jednym z nich jest wybudowanie i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie węzła Łomża Zachód w terminie dziewięciu miesięcy od podpisania umowy (nie wliczając okresu zimowego). Umożliwi to oddanie do ruchu gotowego już, przeszło 7-kilometrowego odcinka S61 Łomża Południe – Łomża Zachód. Obecnie kierowcy korzystają z łącznic węzła Łomża Południe, a pozostała część odcinka, kończąca się przed przyszłym węzłem Łomża Zachód, jest nieużywana. Według harmonogramu stanie się to za rok (w maju 2023 r.).

Innym ważnym elementem umowy jest udostępnienie do ruchu minimum jednej jezdni S61 (w przekroju 1×2) na całej długości trasy głównej. W ten sposób pierwsi kierowcy mogliby przejechać obwodnicą Łomży w połowie 2024 r., co ma ogromne znaczenie szczególnie dla mieszkańców Łomży, którzy zostaną wówczas uwolnieni od ruchu tranzytowego. Cały odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno – z dwoma jezdniami i całą infrastrukturą towarzyszącą – ma być oddany do użytku w 2025 r.

Obwodnica z historią w tle

Obwodnica Łomży ma swoją długa historię. Firma Intercor zrealizuje ją po odstąpieniu GDDKiA (w maju 2021 r.) od umowy z włoską firmą TOTO (oferta 525,6 mln zł). Wykonawca ten zrealizował większość prac projektowych, a 12 listopada 2020 r. uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Potem jednak nie poczynił żadnych postępów w zakresie przygotowania frontu robót i mimo wezwań do rozpoczęcia konkretnie wskazanych prac – robót nie rozpoczął.

Dlatego też w maju 2021 r. odstąpiliśmy od umowy z nierzetelnym wykonawcą, a 23 lipca ubiegłego roku ogłosiliśmy nowy przetarg. 15 grudnia 2021 r. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę – konsorcjum NDI (lider), NDI SOPOT i B4 (partnerzy), które inwestycję wyceniło na 660 mln zł. Niestety i na tym etapie pojawiły się niespodziewane problemy po stronie wykonawcy.

Firma z Kazachstanu rezygnuje

Jednym z warunków przetargu było posiadanie doświadczenia polegającego na przebudowie i budowie drogi o klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego), dwujezdniowej, o wartości robót powyżej 200 mln zł. Konsorcjum NDI powołało się na doświadczenie w zakresie wykonywania robót drogowych przez tzw. podmiot udostępniający zasoby, tj. SP Sine Midas Stroy z siedzibą w Kazachstanie. Niespodziewanie, 12 stycznia 2022 r. firma ta powiadomiła GDDKiA o odwołaniu swojego oświadczenia o udostępnieniu zasobów konsorcjum NDI, co miało mieć związek ze stanem wyjątkowym wprowadzonym w Kazachstanie.

Oferta odrzucona

Okazało się, że konsorcjum NDI nie było w stanie samodzielnie spełnić wymogu doświadczenia przy wykonywaniu robót drogowych postawionego w postępowaniu przetargowym. Nie wskazało też innego podmiotu udostępniającego zasoby w tym zakresie.

W związku z tym, 21 stycznia br., GDDKiA musiała unieważnić wybór oferty konsorcjum NDI z 15 grudnia 2021 r.

Kolejny wybór

Czterech z siedmiu wykonawców biorących udział w przetargu przedłużyło termin związania ofertą. Były to firmy: Intercor, Budimex, Polaqua i Strabag. W zaistniałej sytuacji GDDKiA przystąpiła do badania kolejnej najwyżej ocenionej oferty.

Złożyło ją Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia. W toku weryfikacji, wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu i potwierdził brak podstaw do wykluczenia. 23 marca 2022 r. oferta Intercoru została uznana za najkorzystniejszą. Realizację inwestycji firma wyceniła na 713,4 mln zł, czyli 73 proc. zaplanowanego na to zadanie budżetu GDDKiA.

Do 4 kwietnia bieżącego roku pozostałe firmy biorące udział w przetargu nie złożyły odwołania. Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostało standardowo skontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zastrzeżeń nie było, co ostatecznie otworzyło drogę do podpisania umowy z firmą Intercor.

 

Red. OKO

Fot. GDKiA

GDKiA

0 0 votes
Article Rating
  • Lider nowy

Powiązane artykuły:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Partnerzy